"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bevara data

Som myndighet är Umeå universitet skyldig att arkivera forskningsmaterial. Dina forskningsdata ska därför arkiveras, oavsett om du väljer att göra dem tillgängliga eller inte. Här kan du läsa om hur offentlighetsprincipen påverkar dina forskningsdata och prefektens ansvar för arkivering. Du hittar också länkar till universitetets policy för hantering av forskningsdata och dokumenthanteringsplan.

Dina forskningsdata är allmänna handlingar

Material som ingår i ditt forskningsarbete räknas som forskningshandlingar. Inom forskningsdatahantering kan det till exempel handla om forskningsdata, beskrivningar av dessa (metadata) och datahanteringsplan.

Eftersom Umeå universitet är en myndighet så gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att dina forskningshandlingar blir allmänna handlingar som ska arkiveras på obestämd tid, förutom i de fall det fattas beslut om gallring. En allmän handling är som regel offentlig men uppgifter kan också omfattas av sekretess. Här kan du läsa mer om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess:

Allmänna handlingar och sekretess (Aurora)

Sekretess och tystnadsplikt (Aurora)

Dina forskningsdata ska alltid arkiveras

Umeå universitet har antagit en policy för hantering av forskningsdata som slår fast att forskningsdata ska göras tillgängliga för andra att ta del av. I vilken form detta är möjligt beror på lagstiftning, etik och god forskningssed. Du ska dock arkivera dina forskningsdata oberoende av om du gör dem tillgängliga eller inte. I universitetets dokumenthanteringsplan hittar du detaljerad information om vilka forskningsdokument och data som ska arkiveras.

Policy för hantering av forskningsdata

Dokumenthanteringsplan (Aurora)

Prefekten är ansvarig för institutionens arkivering

  • Varje institution ansvarar för att arkivera sina forskningshandlingar och generellt sett ligger ansvaret för detta hos prefekten.
  • Vid institutionen ska det också finnas arkivsamordnare och ansvarig för diariet.
  • Ansvaret för att fatta beslut om gallring av forskningsdata ligger hos prefekt.
  • Metadatabeskrivningen av forskningsdata bör däremot alltid bevaras, även då data gallras. 

Hitta din arkivsamordnare och diarieansvarige

Varje institution ansvarar för att arkivera sina forskningshandlingar. Kontakta alltid institutionens arkivsamordnare och diarieansvarige i början på ett projekt för att få information om hur forskningsmaterial ska arkiveras.

Umeå universitets arkivarier hjälper dig

Du kan läsa mer om arkivering och gallring av forskningsdata på Aurora. Där hittar du också kontaktinformation till universitetets arkivarier.

Arkivering av forskningsmaterial (Aurora)

Gallring av forskningsdata (Aurora)

Lagra dina data långsiktigt

Du behöver hitta lösningar för att lagra dina forskningsdata långsiktigt i väntan på beslut om gallring eller bevarande. Du kan få stöd från ITS för att hitta en lämplig lagringslösning.

IT-tjänster och stöd för dig som forskar (Aurora)

Datahantering i fyra steg

Senast uppdaterad: 2024-06-12