"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Planera datahantering

Förenkla ditt arbete med forskningsdata genom olika verktyg och hjälpmedel som datahanteringsplaner, DMPonline och metadata. Planera också för hur du kan göra din data FAIR och för lagring av forskningsdata, både under forskningsprocessen och när du ska avsluta ditt arbete. Här hittar du information och länkar till viktiga resurser.

Hantera data på ett säkert sätt

Redan i början av forskningsprocessen behöver du göra en informationsklassning av materialet som du kommer hantera. Du behöver också göra en risk- och sårbarhetsanalys.

Informationssäkerhet (Aurora)

Utforma en datahanteringsplan

Många stora forskningsfinansiärer ställer krav på en datahanteringsplan (data management plan, DMP) när du ansöker om forskningsmedel. Umeå universitet rekommenderar också att du som forskare upprättar en datahanteringsplan i början av varje forskningsprojekt. Med verktyget DMPonline kan du sammanställa och arbeta med din datahanteringsplan.

Skapa en datahanteringsplan

Förbered för FAIR data

Forskningsfinansiärer som Formas och Vetenskapsrådet ställer krav på att din datahantering följer FAIR-principerna. Målet är att din forskningsdatahantering ska hålla en hög och konsekvent kvalitet.

Hos Svensk nationell datatjänst (SND) kan du läsa mer om vad det innebär att göra dina data FAIR:

FAIR-principerna (SND)

Planera vilka metadata som bäst beskriver dina data

Metadata är information som beskriver din forskningsdata. Du använder metadata för att beskriva dina data exempelvis i SND:s katalog, olika repositorier och vid arkivering. En central del av FAIR-principerna är att skapa metadatabeskrivningar av din data, och ditt arbete underlättas om du arbetar systematiskt från början av forskningsprocessen. 

Metadata

Organisera och dokumentera dina data

Det finns stora fördelar med att börja planera hur du kommer att strukturera mappar och filer, både för dig och för eventuella samarbetsparter. Du behöver också planera för hur du ska dokumentera din forskningsdatahantering när det gäller exempelvis informationsklassning och risk- och sårbarhetsanalys

Samla och organisera data

Planera för bevarande av data

Du kommer att behöva lagra din forskningsdata på ett säkert sätt både under pågående forskningsarbete och när arbetet börjar avslutas. Dina forskningsdata ska sparas i universitetets arkiv, och du har också möjlighet att tillgängliggöra dina data i ett repositorium. I planeringsfasen behöver du fundera på om du kommer hantera personuppgifter eller andra skyddsvärda data som inte kan publiceras öppet.

Tillgängliggöra data

Bevara data

Hitta rätt lagringslösningar

ITS erbjuder olika typer av tjänster för lagring av data och de kan ge råd om informationssäkerhet.

IT-tjänster och stöd för dig som forskar (Aurora)

Kontakta institutionens arkivsamordnare

Varje institution ansvarar för att arkivera sina forskningshandlingar. Kontakta alltid institutionens arkivsamordnare och diarieansvarige i början på ett projekt för att få information om hur forskningsmaterial ska arkiveras.

Arkivering av forskningsmaterial (Aurora)

Datahantering i fyra steg

Senast uppdaterad: 2024-06-04