"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bibliotekets arbetsgrupp för forskningsdata

Till biblioteket kan du vända dig för att boka fortbildning, undervisning och rådgivning om forskningsdatahantering.

Boka kompetensutveckling och rådgivning

Biblioteket är en kompetensnod inom forskningsdatahantering. Vi har ett brett perspektiv på tillgängliggörande och hantering av forskningsdata, med särskild kompetens inom metadata, publicering, öppen vetenskap (open science) och öppen tillgång till forskning (open access). Samordnaren för det universitetsövergripande arbetet med forskningsdata, Theresa Kieselbach, ingår i bibliotekets grupp för forskningsdata.

Du kan boka oss för institutionsbesök, forskarrådgivning och undervisning. Biblioteket anordnar publika föreläsningar och workshops och det finns möjlighet att organisera utbildningsinsatser i samarbete med biblioteket. 

Rådgivning kring datahanteringsplaner

Du kan vända dig till biblioteket för rådgivning och genomläsning av datahanteringsplaner. Utöver våra specialistkompetenser inom publicering och metadata har vi generell kompetens inom området datahanteringsplaner. Vi hjälper dig att upptäcka delar i planen som kan behöva utvecklas. Vi kan även hjälpa till att upptäcka behov av samt hänvisa dig vidare till andra delar av universitetet och den nationella infrastrukturen vid behov.

Kontakta oss

Boka rådgivning och utbildning

Granskning av metadata

Biblioteket arbetar med kvalitetsgranskning av metadata som tillgängliggörs via SND:s forskningsdataportal. När du som är affilierad med Umeå universitet loggar in med ditt Umu-id och gör en registrering hos SND så står vi för en första kvalitetsgranskning av registreringen. FAIR-principerna är vägledande i arbetet. Vi kontaktar dig om kompletteringar behövs.

Beskriv och dela data (SND)

Metadata

Metadatastandarder

FAIR data

Tillhandahåller tjänster

Biblioteket tillhandahåller tjänsten DMPonline, där du som forskare knuten till Umeå universitet kan arbeta med din datahanteringsplan.

DMPonline (Umu)

Biblioteket arbetar gentemot Doris, gränssnittet för att registrera forskningsdata i SND:s nationella katalog.

Beskriv och dela data (SND)

Kontakta oss gärna med förslag på andra tjänster för forskningsdatahantering som kan vara relevanta.

Kontakta oss

För IT-tjänster, såsom lagring av forskningsdata, hänvisar vi till:

IT-tjänster och IT-stöd för forskning (ITS)

Bibliotekets arbetsgrupp för forskningsdata

Theresa Kieselbach
Forskningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 33
Johanna Österåker
Bibliotekarie
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 49
Olivia Ekman
Bibliotekarie
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 89
Senast uppdaterad: 2023-10-05