"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Guide till biblioteket: Lärare

För dig som är lärare vid Umeå universitet kan biblioteket fungera som ett stöd, både i din undervisning och i dina studenters egna studier. I den här guiden hittar du tips på hur du kan använda biblioteket i din roll som lärare.

Söka, skriva och studera - biblioteket i din undervisning

Biblioteket stöttar studenterna när de ska söka information, skriva texter eller utveckla sin studieteknik. Du som är lärare kan boka skräddarsydd undervisning till dina studenter i till exempel

  • informationssökning
  • referenshantering
  • akademiskt skrivande
  • studieteknik
  • muntliga presentationer.

Vi har även en öppen digital grundkurs i informationssökning som du kan lägga till som modul i din egen Canvas-kurs.

Handledning och stöd - tipsa dina studenter!

Studenter som behöver tips och strategier kring informationssökning, akademiskt skrivande eller studieteknik kan få hjälp via

  • personlig handledning
  • drop in-tillfällen
  • öppna föreläsningar
  • personal i informationsdisken.

Vi hjälper även studenter med läs- och skrivsvårigheter att få tillgång till talböcker och anpassade datorprogram.

Genom att titta på guide-sidan för studenter kan du som lärare få en god uppfattning om vilket stöd de kan få av biblioteket.

Guide till biblioteket: Student

Kurslitteratur på biblioteket

Biblioteket köper in all kurslitteratur som används i kurser på Umeå universitet. Om det är möjligt köper vi in kurslitteraturen som e-bok. Biblioteket behöver dock förhålla sig till särskilda avtal och licenser när vi köper e-resurser. Utöver detta har vi alltid ett fysiskt referensexemplar för läsning i biblioteket.

Dina litteraturlistor i Selma styr inköpen

Inköpen av kurslitteratur görs utifrån litteraturlistorna i Selma. Var därför noga med att lägga in information om alla kursböcker i god tid innan kursens start, minst två månader i förväg.

Utbud för dig i rollen som anställd

Som anställd vid Umeå universitet har du tillgång till vårt kursutbud, till exempel introduktioner till medicinska databaser och grundkurser i program för referenshantering. Du kan också kostnadsfritt beställa ett sökuppdrag av biblioteket.

Hitta fler tips i våra andra guider

I våra guider för studenter, doktorander och forskare kan du också hitta information som är intressant för dig som är lärare.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2023-04-05