"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Guide till biblioteket: Forskare

Du som är forskare vid Umeå universitet kan få hjälp av biblioteket i ditt arbete - med allt från hantering av forskningsdata och informationssökning till publicering och referenshantering. I den här guiden hittar du tips på hur du kan använda biblioteket och länkar till mer information.

Hitta det du behöver i våra samlingar

På våra bibliotek får du tillgång till många olika typer av samlingar, både digitala resurser och fysiskt material. Här finns bland annat den senaste vetenskapliga litteraturen, världsunika arkiv- och specialsamlingar, svensk skönlitteratur och mycket mer. Om du inte hittar det material du söker efter i bibliotekets samlingar så kan du efterfråga det. Vi köper in eller fjärrlånar det du behöver för din forskning.

Informationssökning och referenshantering

Om du behöver hjälp med att söka i databaser eller hantera referenser kan biblioteket hjälpa dig på flera olika sätt. Du kan

 • delta i någon av våra kurser och workshoppar
 • få skräddarsydd undervisning för din forskargrupp
 • boka tid för individuell handledning
 • få hjälp med systematiska sökningar och kartläggningar av forskningsområden inför ansökningar genom att beställa ett sökuppdrag av biblioteket.

Hantera forskningsdata

På bibliotekets webbplats hittar du information och resurser om forskningsdata. Vi erbjuder även individuell rådgivning om hur du ska hantera dina data.

Ta fram en datahanteringsplan

Du som är anställd vid Umeå universitet har möjlighet att enkelt skapa din datahanteringsplan i verktyget DMPonline. Verktyget innehåller mallar som uppfyller flera finansiärers förväntningar på datahanteringsplaner. Du kan dela planen med dina kollegor under arbetets gång.

Skapa en datahanteringsplan

DMPonline (Umeå universitet)

Beskriv och tillgängliggör dina (meta)data

Forskningsdata ska vara så öppna och tillgängliga som möjligt, och det är viktigt att dina data beskrivs på ett bra sätt genom metadata. En metadatabeskrivning gör att dina data blir sökbara även om de inte kan vara öppet tillgängliga.

Biblioteket kan hjälpa dig att hitta rätt plattform för att beskriva dina data och om möjligt göra dem öppet tillgängliga. Umeå universitet är medlem i det nationella konsortiet Svensk Nationell Datatjänst (SND) och jobbar därför framför allt med SND:s datakatalog.

Tillgängliggöra data

Beskriva forskningsdata i SND:s katalog

Publiceringsprocessen – råd och hjälp

Du kan vända dig till biblioteket när du behöver stöd i publiceringsprocessen, till exempel om du har frågor som rör: 

 • val av publiceringskanal
 • publicering med öppen tillgång (open access)
 • upphovsrätt
 • registrering i universitetets publikationsdatabas DiVA.

Publicera din forskning med öppen tillgång

I forskarsamhället pågår en omställning till öppen vetenskap vilket betyder att du förväntas publicera dina forskningsresultat med öppen tillgång. Som anställd vid Umeå universitet kan du kostnadsfritt eller till en lägre kostnad publicera dig med öppen tillgång hos många av de stora tidskriftsförlagen tack vare bibliotekets publiceringsavtal. I vår sökfunktion kan du se om en tidskrift som du vill publicera dig i ingår i våra avtal.

Publicera med öppen tillgång

Avtal för publicering med öppen tillgång

Registrera din forskning i DiVA

Som forskare ska du registrera allt som du publicerar under din verksamma tid vid Umeå universitetet i publikationsdatabasen DiVA. Du behöver fylla i ditt Umu-id för att dina publikationer ska visas på din personliga sida på umu.se.

I DiVA kan du både publicera och långtidsarkivera fulltexter för att göra din forskning mer synlig. Detta är särskilt viktigt om du har finansiärer som kräver att du gör dina publikationer öppet tillgängliga. Många förlag tillåter att den accepterade versionen av en publikation görs tillgänglig i en publikationsdatabas.

Publicering i DiVA

Parallellpublicera

Analysera forskning

Biblioteket genomför analyser av forskning och kan hjälpa dig om du har frågor som rör

 • bibliometri (analys av vetenskaplig publicering)
 • altmetri (analys av forskningens genomslag i alternativa kanaler)
 • impact factor (mått för publikationers genomslagskraft)
 • h-index och andra indikatorer som kan behövas inför ansökningar.

Analys och utvärdering

Hitta fler tips i våra andra guider

I våra guider för studenter, lärare och doktorander kan du också hitta information som är intressant för dig som forskare.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2024-05-14