Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vanliga frågor om DiVA

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får om att registrera och publicera i universitetets Digitala vetenskapliga arkiv (DiVA).

Vad ska jag registrera?

Samtliga publikationer författade av forskare anställda vid Umeå universitet ska registreras i DIVA för att ge en samlad bild över utgivningen. Även recensioner och artiklar i dagstidningar och populärvetenskapliga tidskrifter, populärvetenskapliga monografier samt nya upplagor av tidigare publicerat material ska registreras.

Förutom spridning av forskningsresultat och arkivering används resultaten för utvärdering och medelstilldelning för fakulteterna.

Vad ska jag inte registrera?

Grundregeln för registrering i DiVA är att posten hänvisar till ett publicerat material. Projekt och arbetsuppgifter som saknar publikationer samt opublicerat material, läromedel eller kompendier ska därför inte registreras.

Allt material som publiceras i DiVA ska publiceras på ett sätt som följer upphovsrätten och är tillåtet enligt lag. Detta innebär att den som publicerar i DiVA har ansvar för att se till att material som används inom publikationerna men som har andra upphovspersoner används på ett lagligt sätt, antingen med upphovspersonens direkta och dokumenterade medgivande eller med en licens som tillåter användningen i publikationen.

Kan jag registrera publikationer som jag har skrivit vid ett annat lärosäte?

Ja. Det är möjligt för forskare som varit verksamma vid andra lärosäten att lägga in även dessa publikationer i DiVA. På så vis kommer även dessa publikationer med i forskarens publikationslista.

Det är lärosätet som anges i publikationen som ska anges vid registreringen, inte den nuvarande institutionstillhörigheten. Biblioteket kvalitetsgranskar inte bibliografiska poster för publikationer utan direkt anknytning till Umeå universitet. Publikationen ligger med andra ord med i databasen, men det är du själv som ansvarar för postens kvalitet.

För att säkerställa att publikationen knyts till dig som författare kan du med fördel använda dig av permanenta identifikatorer (Umu-id och ORCID) vid registreringen.

Permanenta identifikatorer för forskare och författare

Instruktioner för hur du registrerar respektive importerar dina publikationer i DiVA:

Publicering i DiVA

Kan jag registrera äldre forskningspublikationer med anknytning till Umeå universitet?

Ja. Om upphovsrätten tillåter det kan det även vara aktuellt att digitisera din publikation och lägga in den i DiVA i fulltext.

Digitisera din vetenskapliga publikation

Vad räknas som författarskap i DiVA?

De krav som ställs för att man i DiVA ska registrera sig som författare till en artikel är detsamma som gäller generellt vid vetenskaplig publicering.

Ur riktlinjer för vetenskaplig publicering fastställda av Medicinska fakultetsnämnden vid Umeå universitet den 23 april 2008:

Meriterad till författarskap är den som:

  1. lämnat påtagliga och intellektuella bidrag till projektets idé och design eller datainsamling, analys och tolkning av data
  2. skrivit utkast till artikeln, eller kritiskt reviderat utkastet vad avser intellektuellt viktigt innehåll
  3. slutligt godkänt artikeln inför publicering

Punkterna 1, 2 och 3 ska samtliga vara uppfyllda. Den som uppfyller kvalifikationerna enligt punkterna 1–3 ovan skall vara medförfattare.

En forskare som nämns i en artikel som "collaborator" eller gett underlag till en artikel via en "study group" ska följaktligen inte registreras som artikelförfattare.

Riktlinjer för vetenskaplig publicering fastställda av fakultetsnämnden den 23 april 2008

Vilken version av min artikel ska jag publicera i DiVA?

Kontrollera tidskriftens villkor för parallellpublicering innan du laddar upp en fulltext i DiVA.

Ladda upp den publicerade förlagsversionen om villkoren medger detta. I annat fall, ladda upp den accepterade författarversionen. Den accepterade författarversionen har genomgått peer review, blivit reviderat utifrån referenternas kommentarer och är accepterat för publicering, men saknar slutlig sättning och paginering. Innehållet är detsamma som den publicerade versionen.

För mer information om parallellpublicering, se Publicera open access

Kan jag själv ändra fel i mina DiVA-poster?

Kanske. 

För att se om du kan göra ändringar på en post:

  1. Logga in i gränssnittet för registrering och publicering i DiVA
  2. Klicka på Ändra/Radera post
  3. Använd sökfunktionen för att hitta den post som du vill ändra
  4. Om du har behörighet att redigera posten kan du klicka på den och göra de ändringar som behövs

Du kan inte själv göra ändringar när:

  • Registreringen innehåller en uppladdad fulltext
  • Posten har blivit bibliografiskt granskad av biblioteket
  • Du har registrerat en avhandling

Om det rör sig om en bibliografiskt granskad post, eller en post med uppladdad fulltext (inklusive studentuppsatser), kan ändringar göras antingen av DiVA-administratör på din lokala institution eller av bibliotekets personal.

Redigeringar av avhandlingsposter på licentiat- och doktorsnivå kan endast göras av bibliotekets personal.

Kontakt och support

Boka rådgivning och utbildning inom publicering och forskningsdata

Boka rådgivning och utbildning kring vetenskaplig publicering, forskningsdatahantering och DiVA.

Kontakta biblioteket

Välkommen att kontakta oss via formulär, chatt eller telefon. Här hittar du även våra adresser och öppettider.