"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vanliga frågor om DiVA

Här hittar du svaren på vanliga frågor om att registrera och publicera i universitetets publikationsdatabas DiVA.

Varför ska jag registrera i DiVA?

DiVA fungerar som

 • kanal för att sprida forskningsresultat
 • arkiv för universitetets vetenskapliga output
 • underlag för statistik som rör forskning (lokalt, nationellt och internationellt)
 • underlag för medelstilldelning till fakulteterna
 • verktyg för export av publikationer och publikationslistor till andra system.

Vikten av registrering i DiVA är fastställd i Umeå universitets policy för vetenskaplig publicering:

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

Vad ska jag registrera?

Samtliga publikationer författade av forskare anställda vid Umeå universitet ska registreras i DiVA för att ge en samlad bild över utgivningen.

Till publikationer räknas exempelvis:

 • avhandlingar
 • artiklar i tidskrifter
 • recensioner och artiklar i dagstidningar och populärvetenskapliga tidskrifter
 • böcker/samlingsverk
 • populärvetenskapliga monografier
 • nya upplagor av tidigare publicerat material
 • konferensbidrag
 • rapporter.

I DiVA registreras också verk som inte är regelrätta publikationer, till exempel verk som räknas till konstnärlig output. Hit hör exempelvis:

 • musikkompositioner
 • visuell konst
 • design/arkitektur
 • konsthantverk
 • film
 • video
 • TV
 • radio
 • performance.

Redaktörskap registreras för följande material:

 • samlingsverk
 • proceedings
 • specialnummer av tidskrift.

Vad ska jag inte registrera?

Grundregeln för registrering i DiVA är att posten hänvisar till ett publicerat material. Projekt och arbetsuppgifter som saknar publikationer samt opublicerat material ska därför inte registreras.

Exempel på material som inte ska registreras:

 • läromedel
 • kompendier
 • föreläsningar/presentationer inom undervisning eller motsvarande.

Vad kan jag publicera i fulltext?

Publikationer som är publicerade öppet tillgängliga med en Creative commons-licens kan du ladda upp och publicera i fulltext i DiVA. Om publikationen saknar licens för återpublicering kan fulltexten publiceras i DiVA om du har utgivarens tillstånd.

Förlag kan ibland tillåta att en version av publikationen laddas upp, ibland med fördröjning (embargo).

I DiVA kan du välja mellan att antingen ladda upp

 • förlagets version (published version)
 • accepterad författarversion (accepted version)
 • inskickad version (submitted version).

Du behöver kontrollera förlagets villkor för parallellpublicering innan du laddar upp en fulltext i DiVA. Genom att använda verktyget Sherpa Services kan du kontrollera om du får ladda upp någon version av artikeln i DiVA, och om det i så fall finns krav på embargo. DiVA räknas som “institutional repository” i de här sammanhangen.

Sherpa Services

Parallellpublicera

Kan jag registrera publikationer som jag har skrivit vid ett annat lärosäte?

Ja, du kan registrera/importera publikationer som är författade vid andra lärosäten. Då kommer även dessa publikationer med i din publikationslista på umu.se.

Du behöver ange ditt Umu-id för att en publikation ska visas på din personliga sida. Om du har ett ORCID är det en fördel om du också anger det.

Kom ihåg att det är lärosätet som anges i publikationen som du ska ange vid registreringen, inte den nuvarande institutionstillhörigheten.

Manual: Registrera forskningspublikation i DiVA 

Manual: Importera publikationer till DiVA 

Kan jag registrera äldre forskningspublikationer med anknytning till Umeå universitet?

Ja, det kan du. Om upphovsrätten tillåter det kan det även vara aktuellt att digitisera din publikation och ladda upp den i DiVA i fulltext.

Digitisera din vetenskapliga publikation 

Vad räknas som författarskap i DiVA?

De krav som ställs för att man i DiVA ska registrera sig som författare till en artikel är detsamma som gäller generellt vid vetenskaplig publicering.

Ur riktlinjer för författarskap vid vetenskaplig publicering fastställda av Medicinska fakultetsnämnden vid Umeå universitet den 10 februari 2021:

Meriterad till författarskap är den som:

 1. lämnat påtagliga och intellektuella bidrag till projektets idé eller design; eller datainsamling, analys eller tolkning av data; OCH
 2. skrivit utkast till artikeln, eller kritiskt reviderat utkastet vad avser intellektuellt viktigt innehåll; OCH
 3. slutligt godkänt artikeln inför publicering; OCH
 4. samtyckt till att vara ansvarig för alla aspekter i arbetet genom att försäkra att frågor om korrekthet och hederlighet på lämpligt sätt har utretts och säkerställts.

Punkterna 1-4 ska samtliga vara uppfyllda. Den som uppfyller kvalifikationerna enligt punkterna 1 – 4 ovan skall vara medförfattare.

En forskare som nämns i en artikel som "collaborator" eller gett underlag till en artikel via en "study group" ska följaktligen inte registreras som artikelförfattare.

Riktlinjer för författarskap vid vetenskaplig publicering

Kan jag själv ändra fel i mina DiVA-poster?

Du kan själv göra ändringar i din post i DiVA så länge posten inte har en uppladdad fulltext eller har genomgått bibliografisk granskning av biblioteket. Om du har registrerat en avhandling eller en uppsats/ett examensarbete kan du inte heller göra ändringar i posten i efterhand.

DiVA-administratör på din institution kan hjälpa dig med ändringar i en post som du själv inte kan redigera. På varje institution/enhet finns också studentuppsatsadministratörer som kan ändra i uppsatsposter.

Ändringar i avhandlingsposter på licentiat- och doktorsnivå kan endast göras av bibliotekets personal.

Mer information

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2024-05-17