"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Villkor för användning av elektroniska resurser

Här finns information om hur du får använda elektroniska resurser som databaser, e-tidskrifter och e-böcker. Användarvillkoren kan se olika ut beroende på om materialet ingår i bibliotekets prenumerationer eller om det finns särskilda licenser som ger öppen tillgång.

Material som ingår i bibliotekets prenumerationer

Biblioteket ingår avtal med olika leverantörer som ger dig tillgång till databaser, e-tidskrifter och e-böcker. I dessa avtal regleras vad du som enskild användare får göra med materialet. Generellt gäller följande:

Du får

  • använda materialet för eget privat bruk, i pedagogiskt syfte eller i forskningssyfte 
  • ladda ner artiklar för eget bruk eller för att skicka dem vidare till andra inom Umeå universitet
  • länka till tidskriftsartiklar, e-böcker och andra e-resurser - men tänk på att den som vill komma åt materialet måste kunna logga in till resurserna
  • lägga artiklar i pdf-format i elektroniska kurskompendier som förvaras i system som kräver inloggning med Umu-id (till exempel Canvas eller Moodle)
  • skriva ut enstaka avsnitt/artiklar.

Du får inte

  • ladda ner hela eller stora delar av innehållet från en plattform eller från en databas på ett systematiskt sätt
  • ändra eller plagiera andras arbeten 
  • använda materialet kommersiellt 
  • skicka data eller artiklar vidare till webbsidor eller listservrar.

Material med öppen tillgång

Utöver de resurser som du har tillgång till genom bibliotekets prenumerationer finns också elektroniskt material med öppen tillgång, så kallad open access. Hur materialet får användas regleras i dessa fall av den licens som upphovspersonen har valt. Vanligtvis är det en licens från Creative commons (CC).

Fördjupad information om olika typer av CC-licenser finns här:

Creative commons

Mer information om upphovsrätt och avtal

Information om universitetets avtal kring hur du får kopiera och dela upphovsrättsskyddat material:

Upphovsrätt och avtal om kopiering och delning (Aurora)

För dig som är student eller lärare och behöver använda material i en undervisningssituation:

Kopiering och delning för undervisningsändamål (Aurora)

Upphovsrätt

Här hittar du information om upphovsrätt för texter och bilder.

Upphovsrätt och open access

Vad händer med upphovsrätten när du publicerar open access?

Upphovsrätt vid publicering

Ditt grundläggande upphovsrättsskydd.

Senast uppdaterad: 2023-05-25