Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökteknik

Här beskriver vi grundläggande söktekniker som kan göra dina sökningar mer effektiva och pricksäkra.

Film om bibliotekets söktjänst

Bibliotekets söktjänst

Här får du mer information om hur du söker i bibliotekets söktjänst.

Begränsa eller utöka sökningen

Det finns ett antal s.k. booleska operatorer som kan hjälpa dig att begränsa eller utöka sökningen. Här är de tre vanligaste:

AND och NOT begränsar sökningen

En sökning på phobia AND spider ger träffar där båda orden (phobia och spider) förekommer. Du behöver inte skriva ut ordet AND mellan sökord i de flesta databaser, utan det är underförstått.

En sökning på phobia NOT spider ger träffar där ordet phobia förekommer, men utesluter träffar med ordet spider.

OR utökar sökningen

En sökning på phobia OR fear ger träffar där minst ett av orden phobia eller fear förekommer. OR bör användas vid sökning på synonymer.

Kombinera med parenteser

Parenteser används för att kombinera AND, OR eller NOT i sökningen. En sökning på spider AND (fear OR phobia OR anxiety) ger träffar där ordet spider och minst ett av orden fear, phobia eller anxiety förekommer.

Trunkera för att få med ändelser och pluralformer av ord

Vanligast är att asterisk (*) används för att söka på olika ändelser och pluralformer av ett ord. Till exempel ger en sökning på produkt* träffar på produktivitet, produktutveckling och produktstyrning.

Frassökning

Frassökning används vid sökning på sammansatta begrepp. Genom att sätta orden "sustainable development" inom citationstecken måste dessa ord stå tillsammans. Denna sökning begränsar antalet träffar till material som handlar om ”sustainable development”.

Sök med ämnesord

Många databaser har ämnesord (subjects /key words /descriptors) som används för att beskriva dokumentens innehåll. Ämnesorden kan användas till nya sökningar. Kolla om databasen har en egen ämnesordslista (tesaurus).

Fler sätt att avgränsa sökningarna

I de flesta söktjänster och databaser finns möjlighet att begränsa sökningen till t.ex. språk, utgivningsår, "peer reviewed" artiklar m.m.