"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Grundläggande sökteknik

Använd olika söktekniker för att göra dina sökningar i bibliotekets söktjänst och andra databaser mer träffsäkra. Här hittar du även tips på när det passar att söka i söktjänsten och när det är bättre att söka i databaser. På sidan finns också svar på vanliga frågor om bibliotekets söktjänst.

Sök effektivt i söktjänst och databaser

På den här sidan hittar du tips på grundläggande sökteknik som kan förbättra dina sökningar. Vi ger exempel utifrån hur det fungerar i bibliotekets söktjänst men du kan använda de flesta tekniker även när du söker information i databaser.

Ska jag söka i bibliotekets söktjänst eller i en databas?

Bibliotekets söktjänst söker i många databaser och täcker alla ämnesområden. Söktjänsten passar bra när du

 • vill få en överblick eller är i början av din sökprocess
 • har ett tvärvetenskapligt ämne
 • inte hittar någon mer specifik databas som täcker in ditt ämnesområde
 • är ute efter en specifik bok, artikel, tidskrift eller avhandling
 • vill veta om biblioteket har ett material och hur det är tillgängligt.

Databaser passar bra att söka i när du vill göra mera uttömmande, systematiska sökningar i ett ämne. Databaser är också mer lämpliga om du söker artiklar som publicerats senaste veckan.

Vilket språk ska jag söka på?

Inom de flesta forskningsområden publicerar sig forskarna på engelska vilket innebär att du ofta hittar mer information om du söker med engelska sökord jämfört med om du söker på svenska.

Testa gärna själv genom att göra en sökning i bibliotekets söktjänst och se vilken skillnad det blir om du söker på det svenska ordet frukostvanor jämfört med om du söker på det engelska begreppet "breakfast habits".

Få färre träffar genom att begränsa din sökning

Ibland får du väldigt många träffar när du gör en sökning. För att få färre träffar kan du använda de här teknikerna.

Filtrera dina resultat

För att begränsa din sökning kan du använda dig av olika filter. I bibliotekets söktjänst kan du till exempel filtrera på

 • språk
 • utgivningsår
 • artiklar
 • peer-reviewed
 • böcker i biblioteket
 • kursböcker
 • ämnesord (Svenska ämnesord och Medical Subject Headings - MeSH).

Minska antalet träffar med AND och NOT (booleska operatorer)

AND

Om du söker på huvudvärk AND träning så får du träffar där båda orden förekommer. I bibliotekets söktjänst behöver du inte skriva ut operatorn AND mellan dina sökord utan systemet hjälper till med detta automatiskt. För din egen skull kan det ändå vara bra att sätta ut AND för att du tydligare ska kunna se hur din sökning ser ut. Ju fler sökord du kombinerar med AND desto mer begränsad blir din sökning.

NOT

Om du vill utesluta träffar på ett visst ord så kan du använda operatorn NOT. Om du exempelvis söker på huvudvärk NOT migrän så får du träffar på ordet huvudvärk men du tar bort alla träffar där ordet migrän förekommer. Tänk på att du också kan förlora intressanta träffar när du använder NOT. Till exempel är det många författare som i sin sammanfattning (abstract) beskriver vad de inte har tagit med i sin undersökning.

Varför kallas det booleska operatorer?

Operatorerna är en sorts sökkommandon som kan användas i de flesta databaser. De operatorer som ofta används vid informationssökning har fått sitt namn efter matematikern George Boole. Du använder de booleska operatorerna för att ange hur du vill kombinera dina sökord. Läs mer om operatorn OR under "Sök bredare med OR".

Håll ihop sammansatta begrepp med citattecken

Ibland behöver du söka på sammansatta begrepp, alltså söka på en fras. Du håller ihop sammansatta begrepp med hjälp av citattecken.

Du kan använda den här tekniken för att söka på begrepp som till exempel "hållbar utveckling" eller "election system". När du sätter orden inom citattecken så måste de stå tillsammans i alla träffar och du får då färre men mer specifika träffar.

Sök med ämnesord

Ett bra sätt att begränsa din sökning är att söka information med hjälp av ämnesord. I söktjänster och databaser är böcker och artiklar ofta taggade med särskilda ämnesord som beskriver vad materialet handlar om.

En ämnesordslista med förbestämda, kontrollerade termer kallas tesaurus. De finns ofta samlade och sökbara i databasen där de används. Vissa databaser har helt egna ämnesordslistor med noggrant utvalda ord. I bibliotekets söktjänst kan du filtrera på Svenska ämnesord och Medical Subject Headings (MeSH).

Svenska ämnesord används av de flesta svenska högskole- och universitetsbibliotek och är en generell ämnesordslista (täcker alla ämnesområden).

MeSH är en ämnesordslista inom medicin från National Library of Medicine (USA) som bland annat används i databasen Pubmed.

Svensk MeSH ger dig en svensk översättning av ämnesorden i MeSH (Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket står bakom översättningen).

Få fler träffar genom att utöka din sökning

Ibland får du för få träffar när du gör en sökning. För att utöka din sökning kan du använda dig av de här teknikerna.

Sök bredare med OR (boolesk operator)

Om du får för få träffar och vill göra din sökning bredare så kan du använda operatorn OR. Det är bra att använda OR när du söker på synonymer, för då kan du söka på flera synonymer samtidigt.

När du till exempel söker på läkare OR doktor så får du träffar där minst ett av orden läkare och doktor finns med. En sökning på woman OR women OR female ger träffar där ett, två eller tre av orden woman, women eller female förekommer.

Varför kallas det boolesk operator?

Operatorer är en sorts sökkommandon som kan användas i de flesta databaser. De operatorer som ofta används vid informationssökning har fått sitt namn efter matematikern George Boole. Du använder de booleska operatorerna för att ange hur du vill kombinera dina sökord. Läs mer om operatorerna AND och NOT under "Minska antalet träffar med AND och NOT".

Använd asterisk (*) för att få med ändelser och pluralform av ord

I bibliotekets söktjänst kan du använda en asterisk (*) för att få en bredare sökning, så kallad trunkering. Du kan använda den här tekniken för att söka på

 • pluralform
 • olika ändelser av ett ord
 • sammansatta ord.

Om du till exempel söker på produkt* så får du också träffar på ord som till exempel produkter, produktivitet, produktutveckling och produktstyrning. En sökning på female* ger träffar på både female och females.

Observera att trunkering kan slå ut andra funktioner i vissa databaser. Ett exempel är databasen Pubmed där trunkering gör så att du förlorar funktionen med automatisk sökning på ämnesord.

Kombinera flera sökord med hjälp av parenteser

Om du vill kombinera flera olika sökord och synonymer i din sökning så kan du skapa en söksträng med hjälp av parenteser. Skriv OR mellan de ord som är synonyma med varandra och gör en parentes runt varje sådan grupp av synonymer. På så sätt kan du styra vilka delar av sökningen som måste finnas med i träffresultatet.

Till exempel kan du söka på huvudvärk AND (träning OR "fysisk kondition" OR idrott) för att få träffar där ordet huvudvärk och minst ett av orden inom parentesen förekommer.

Fler exempel på söksträngar med parenteser

("skin care" OR "face lotion" OR cosmetics) AND "aloe vera" AND usage AND (man OR men) AND Sweden

(UFO OR "unidentified flying object" OR alien) AND ("United States air force" OR "naval air force") AND (recording OR sighting)

(women OR female*) AND ("United Kingdom" OR UK OR "Great Britain") AND ("house of commons" OR parliament) AND representation

Filmer om sökteknik och databaser

Hitta vetenskapligt material

Sökning med bibliotekets söktjänst som exempel.

Får du för få sökträffar när du söker?

Bredda din sökning med olika söktekniker.

Får du för många sökträffar när du söker?

Avgränsa din sökning med olika söktekniker.

Vanliga frågor om bibliotekets söktjänst

Vad hittar jag i bibliotekets söktjänst?

I bibliotekets söktjänst kan du hitta bibliotekets böcker, artiklar från databaser och sökresultat från sökningar på nätet i ett och samma resultat. Söktjänsten samlar ihop material som du annars skulle behöva söka efter i flera olika källor. Det här gör att en sökning kan ge väldigt många träffar.

I söktjänsten hittar du information om

 • tryckt och digitalt material som biblioteket äger eller prenumererar på (till exempel böcker, artiklar, tidskrifter och databaser)
 • material som finns fritt tillgängligt på nätet (open access)
 • material som biblioteket inte har direkt tillgång till, men som oftast kan lånas in från annat bibliotek eller köpas in.

Kan jag se mina lån och reservationer i bibliotekets söktjänst?

När du är inloggad i bibliotekets söktjänst kan du kan se dina lån och reservationer under "Mitt konto". Där kan du också låna om dina böcker eller ta bort reservationer som du inte längre är intresserad av.

Läs mer om lån och reservationer:

Låna på biblioteket

Hur hänger söktjänsten ihop med databaser?

Genom att vara inloggad med Umu-id i bibliotekets söktjänst får du tillgång till de databaser som biblioteket betalar för.

När du har hittat en artikel som du vill läsa så finns det i många databaser en koppling tillbaka till biblioteket i form av en knapp med texten View it. När du klickar på den kommer du till bibliotekets söktjänst och får veta om materialet finns tillgängligt via biblioteket. För tryckt material får du veta placeringen på biblioteket och för digitalt material får du en länk till fulltexten på tidskriftens webbplats.

Om du inte har ett Umu-id måste du besöka biblioteket för att få tillgång till digitalt material.

 

Lär dig mer

Frågor om informationssökning?

Känner du dig vilse bland databaser och vetenskapliga texter? Besök vår drop-in eller boka en tid för handledning så hjälper vi dig. Korta frågor kan du även skicka in via chatt och kontaktformulär eller ställa till personalen i informationsdisken.

Senast uppdaterad: 2022-09-30