"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Harvard - skriva referenslista

En referenslista samlar alla källor som har använts i ett arbete. Här hittar du exempel på hur du skriver referenser för olika typer av källor enligt Harvardstilen.

Exemplen på den här sidan bygger på Umeå universitetsbiblioteks variant av Harvard.

Samla alla källor i en referenslista

Enligt Harvardstilen markeras källhänvisningar i den löpande texten med parenteser. I slutet av ditt arbete samlar du alla källor som du hänvisat till i en referenslista. Listan ska sorteras i bokstavsordning efter första författarens efternamn eller motsvarande.

Exempel för olika typer av källor

I referenslistan ska du ha med utförlig information om källorna, så att en läsare kan hitta precis samma källa som du har hänvisat till. Här kan du se exempel på hur du skriver referenser för olika typer av källor enligt Harvardstilen. För varje typ av källa visar vi först en mall för hur referensen ska skrivas och vilken information som ska tas med. Sedan visar vi ett riktigt exempel. Observera att all information som räknas upp i mallen inte alltid finns tillgänglig och då inte kan tas med.

Böcker och rapporter

Bok med en författare

Mall

Författarens efternamn, förnamnsinitial(er). (Utgivningsår). Titel. Upplaga (om ej 1:a upplaga). Förlag.

Exempel

Bryman, A. (2008). Social research methods. 3. uppl. Oxford University Press.

Bok med två eller fler författare

Mall

Författarens efternamn, förnamnsinitial(er)., Författarens efternamn, förnamnsinitial(er). & Författarens efternamn, förnamnsinitial(er). (Utgivningsår). Titel. Upplaga (om ej 1:a upplaga). Förlag.

Exempel

Blocher, E., Stout, D.E., Juras, P.E. & Cokins, G. (2013). Cost management : a strategic emphasis. 6. uppl. McGraw-Hill/Irwin.

Bok med redaktör (samlingsverk)

Mall

Redaktörens efternamn, förnamnsinitial(er) (red.). (Utgivningsår). Titel. Upplaga (om ej 1:a upplaga). Förlag.

Exempel

Kamrany, N.M. & Day, R.H. (red.). (1980). Economic issues of the eighties. Johns Hopkins University Press.

Mer information

När samlingsverk/antologier har sammanställts av en eller flera redaktörer ska detta anges inom parentes efter redaktörernas namn.

E-bok

Mall

Författarens efternamn, förnamnsinitial(er). (Utgivningsår). Titel. Upplaga (om ej 1:a upplaga). Förlag. Beständig länk eller URL (Åtkomstdatum).

Exempel - bok med beständig länk (DOI, URN, Handle eller motsvarande)

Swinnen, J.F.M. & Rozelle, S. (2006). From Marx and Mao to the market : the economics and politics of agricultural transition. Oxford University Press. doi:10.1093/0199288917.001.0001

Exempel – bok med URL och åtkomstdatum

Strindberg, A. (1912). Three plays: Countess Julie; The Outlaw; The Stronger. International pocket library. https://archive.org/details/threeplayscounte00striuoft (Hämtad 2012-05-21).

Mer information

 • Ta med samma information för en elektronisk bok som för en tryckt bok (se Bok med en författare). Ibland finns det en beständig länk till e-boken (DOI, URN, Handle eller motsvarande) och då ska den anges. Avsluta utan punkt.
 • För böcker som (lagligt) finns öppet tillgängliga på internet ska samma information finnas med som för tryckta böcker (se exempel ovan) men du lägger också till fullständig URL (http://...) samt åtkomstdatum då du laddade ner/läste boken. Avsluta med punkt.

Kapitel eller del i bok (samlingsverk)

Mall

Kapitelförfattarens efternamn, förnamnsinitial(er). (Utgivningsår). Kapiteltitel. I Redaktör(ernas) efternamn, förnamnsinitial(er). (red.). Boktitel. Upplaga (om ej 1:a upplaga). Förlag, kapitlets sidnummer.

Exempel

Malmberg, A. (2003). Beyond the cluster: local milieus and global connections. I Peck, J. & Wai-chung Yeung, H. (red.). Remaking the Global Economy. Sage Publications, s. 145-162.

Rapporter

Mall

Organisation eller författare. (Utgivningsår). Titel på rapporten. Förlag. Beständig länk eller URL (Åtkomstdatum).

Exempel - rapport med beständig länk (DOI, URN, Handle eller motsvarande)

Hägglund, M. & Marjavaara, R. (2020). Är fritidshusägare en rekryteringsresurs i glesbygd? Resultat av en studie i Vilhelmina kommun. Institutionen för geografi, Umeå universitet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-175977

Exempel – rapport med URL och åtkomstdatum

Socialstyrelsen. (2020). Barns medverkan i Socialstyrelsens arbeten: ett stödmaterial för att inhämta barns kunskaper och erfarenheter. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-6-6858.pdf (Hämtad 2020-10-18).

Mer information

Om förlaget är samma som organisationen som skrivit rapporten behöver detta inte anges.

Artiklar

Tidskriftsartikel (vetenskaplig artikel)

Mall

Artikelförfattares efternamn, förnamnsinitial(er). (Utgivningsår). Artikeltitel. Tidskriftstitel Volym(Nummer): artikelns sidnummer. Beständig länk eller URL (Åtkomstdatum).

Exempel – artikel med beständig länk

Staal, M., Hekkert, S., Herman, P. & Stal, L. (2002). Comparison of models describing light dependence of N-2 fixation in heterocystous cyanobacteria. Applied and environmental microbiology 68(9): s. 4679–4683. doi:10.1128/AEM.68.9.4679-4683.2002

Exempel – artikel med URL och åtkomstdatum

Ståhl, C. (2007). Det mytologiska självskadebeteendet: könade stereotyper och idealtypiska berättelser. Socialvetenskaplig tidskrift 14(4): s. 280-294. https://journals.lub.lu.se/svt/article/view/15661/14144 (Hämtad 2019-12-10).

Exempel – artikel med artikel-id

Abramowicz, K., Sjöstedt de Luna, S. & Strandberg, J. (2022). Nonparametric bagging clustering methods to identify latent structures from a sequence of dependent categorical data. Computational Statistics & Data Analysis 177: 107583. doi:10.1016/j.csda.2022.107583

Mer information

 • Artiklar i vetenskapliga tidskrifter har ofta en beständig länk i form av DOI, URN, Handle eller liknande. Om artikeln har en beständig länk så anger du denna och annars anger du URL-en.
 • För artiklar utan beständig länk och artiklar fritt tillgängliga på webben bör du också ange åtkomstdatum.

Tidningsartikel

Mall - artikel med URL och åtkomstdatum

Artikelförfattares efternamn, förnamnsinitial(er). (Utgivningsår). Artikeltitel. Tidning. Utgivningsdag och månad. URL (Åtkomstdatum).

Exempel - artikel med URL-adress och åtkomstdatum

Lenas, S. (2020). Jag har rätt starka anarkistiska sympatier. Dagens Nyheter. 8 februari.
https://www.dn.se/kultur-noje/kjell-espmark-jag-har-ratt-starka-anarkistiska-sympatier/ (Hämtad 2020-02-14).

Mall - artikel från en tryckt tidning eller en databas (t.ex. Mediearkivet):

Artikelförfattares efternamn, förnamnsinitial(er). (Utgivningsår). Artikeltitel. Tidning. Utgivningsdag och månad, sidnummer. 

Exempel – artikel från en tryckt tidning eller en databas (t.ex. Mediearkivet)

Lenas, S. (2020). Jag har rätt starka anarkistiska sympatier. Dagens Nyheter. 8 februari, s. 8-10.

Källor från internet

Webbsidor

Mall

Författarens, organisationens eller myndighetens namn (Årtal då webbsidan uppdaterades). Dokumentets eller sidans titel. URL (Åtkomstdatum).

Exempel

Umeå kommun (2019). Näringsliv och arbete. https://www.umea.se/umeakommun/naringslivocharbete.4.bbd1b101a585d7048000162431.html (Hämtad 2020-01-14).

Mer information

 • Till webbsidor räknas källor på internet som inte kan räknas till någon annan publikationstyp (till exempel artikel eller bok).
 • Om information saknas kring när webbsidan uppdaterades skriver du (u.å.). U.å. står för utan årtal.

Bloggar

Mall

Författarens, organisationens eller myndighetens namn. (Årtal då blogginlägget uppdaterades). Blogginläggets titel. Bloggens namn. [Blogg]. Dag och månad för inlägget. URL (Åtkomstdatum).

Exempel

Skagerlind, M. (2015). Tro inte det du läser. Forskarbloggen. [Blogg]. 8 april. http://blogg.umu.se/forskarbloggen/2015/04/tro-inte-det-du-laser/ (Hämtad 2015-08-14).

Tweetar

Mall

Författarens, organisationens eller myndighetens namn (Årtal då tweeten uppdaterades). Tweetens titel. [Twitter]. Dag och månad för inlägget. URL (Åtkomstdatum).

Exempel

Fällström, A. (2015). Fewer topics in greater depth. #mathematics #Math Singapore math skills add up in the West http://cnb.cx/1M3BgPX. [Twitter]. 15 juli. https://twitter.com/hyperconvex/status/621212215006392320 (Hämtad 2015-08-14).

Elektroniska uppslagsverk, lexikon eller Wikipedia

Mall

Artikelförfattare. (Utgivningsår). Artikeltitel. Uppslagsverkets titel. Permanent länk eller URL (Åtkomstdatum).

Exempel

Kroksmark, T. & Selander, S. (u.å.). Didaktik. Nationalencyklopedin. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/didaktik (Hämtad 2023-05-29).

Exempel – författare saknas

Nationalencyklopedin. (u.å.). DCD. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dcd (Hämtad 2020-10-20).

Exempel – Wikipedia

Wikipedia. (2020). Fixpunkt (matematik). https://sv.wikipedia.org/wiki/Fixpunkt_(matematik) (Hämtad 2023-05-30).

Mer information

 • Om det saknas information om utgivningsår skriv (u.å.). U.å. står för utan årtal.
 • Om författare saknas anger du namnet på uppslagsverket som författare.
 • Använd Wikipedias permanenta länk när du lägger in URL i referenslistan. Den finns i vänstermenyn under verktyg på det uppslag du vill referera till.

Dataset

Mall

Organisation eller upphovsperson (Utgivningsår). Titel på dataset [Dataset]. Organisation/databas. Beständig länk eller URL (Åtkomstdatum).

Exempel

SCB (2022). Elever intresserade av att börja läsa på universitet eller högskola inom tre år från avslutad gymnasieutbildning. Upplägg av högskolestudierna efter kön, gymnasieprogram och studieupplägg. Vartannat läsår 2003/2004 - 2017/2018 [Dataset]. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0513__UF0513A/GystStudIntrDSi/table/tableViewLayout1/ (Hämtad 2023-05-30).

Mer information

 • Om organisation/databas är samma som organisation utelämnas den uppgiften.
 • Ett dataset är ofta statistiska uppgifter sammanställda av en myndighet eller statistikleverantör.

Avhandlingar och konferensbidrag

Doktorsavhandling

Mall

Författarens efternamn, förnamnsinitial(er). (Utgivningsår). Avhandlingens titel. Doktorsavhandling, universitet där examen är avlagd. Beständig länk (URN, Handle eller DOI)

Exempel

Abramowicz, K. (2011). Numerical analysis for random processes and fields and related design problems. Doktorsavhandling, Umeå universitet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-46156

Licentiatavhandling

Mall

Efternamn, förnamnsinitial(er). (Utgivningsår). Avhandlingens titel. Licentiatavhandling, universitet där examen är avlagd. Beständig länk (URN, Handle eller DOI)

Exempel

Lind, M. (1996). Affärsprocessinriktad förändringsanalys: utveckling och tillämpning av synsätt och metod. Licentiatavhandling, Linköpings universitet.

Konferensbidrag

Mall

Författarnas efternamn, förnamnsinitial(er). (Utgivningsår). Titel på konferensbidrag. I: Titel på konferenspublikation (proceeding): titel på konferens. Konferensort, land konferensdatum, sidnummer på bidraget. URL eller beständig länk (DOI, URN, Handle eller motsvarande)

Exempel

Witkowski, E., Hutchins, B. & Carter, M. (2013). E-sports on the rise? : Critical considerations on the growth and erosion of organized digital gaming competitions. I: IE´13: Proceedings of The 9th Australasian Conference on Interactive Entertainment: Matters of Life and Death. Melbourne, Australien 30 september -1 oktober, s. 1-2. doi:10.1145/2513002.2513008

Mer information

 • Konferensbidrag kan publiceras som bilagor till vetenskapliga tidskrifter eller i särskilda konferenstryck (på engelska ofta proceedings, symposiums eller meetings).
 • För konferensbidrag som publiceras som artiklar i tidskrifter eller som kapitel i böcker följ motsvarande exempel i denna guide.

Offentligt tryck - dokument som ges ut av den offentliga förvaltningen

Riksdagstryck

Mall

Typ av riksdagstryck Riksdagsår:Nummer. Eventuell titel.

Exempel

Proposition 2006/07:126. Tillsyn över hundar och katter.

Betänkande 2006/07: KrU2. Museer.

Protokoll 2013/14:65. Onsdagen 5 februari.

Lagar och författningar

Mall

Förkortning för författningssamlingen År:Nummer. Titel.

Exempel

SFS 1998:204. Personuppgiftslag.

SOSFS 2005:13. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap.

Statens offentliga utredningar (SOU)

Mall

SOU Årtal:Nummer. Utredningen. Titel.

Exempel
SOU 2002:71. Personsäkerhetsutredningen. Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer: delbetänkande.

Departementsserien (Ds)

Mall

Ds Årtal:Nummer. Titel.

Exempel

Ds 2011:2. Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen.

EU-dokument (förordningar, direktiv, beslut m.m.)

Uppge institution(er) som utfärdat dokumentet, år och nummer i den ordning som står på dokumentet, samt dokumentets titel.

Exempel

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden.

Kurs- och läroplaner

Mall

Myndighetens namn (Utgivningsår). Titel. Upplaga (om ej 1:a upplaga). Förlag. URL (Åtkomstdatum).

Exempel

Skolverket (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011: reviderad 2019. 6. uppl. https://www.skolverket.se/publikationer?id=4206 (Hämtad 2020-12-18).

Mer information

Om förlaget är samma som myndigheten behöver förlag inte uppges.

Ljud och bild

Illustrationer (fotografier, figurer, diagram, tabeller m.m.)

Mall

Efternamn och förnamnsinitial(er) på skaparen av illustrationen. (Årtal). Illustrationens titel [Formen, t.ex. Fotografi]. URL (Åtkomstdatum).

Exempel

Lennver, A. (2012). Night against procrastination [Fotografi]. http://www.ub.umu.se/nightagainstprocrastion/ (Hämtad 2016-04-05).

Exempel – fotografi i bok

Uppge namnet på skaparen av illustrationen om det inte är samma person som författaren.

Hansson, B. (2015). Umeå by night [Fotografi]. I Johansson, S. Västerbottensbilder. Fotoförlaget.

Exempel – konstverk på internet

Om du har använt dig av en bild av ett konstverk på internet ska du referera till det som ett fotografi på internet, oavsett ursprungligt medium. Om möjligt uppge konstnärens namn och den samling konstverket ingår i:

Turner, J. (1839). The Fighting Temeraire [Fotografi]. The National Gallery [online]. http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/josephmallord-william-turner-the-fightingtemeraire (Hämtad 2016-04-05).

Mer information

Illustrationer som är skapade av andra är ofta upphovsrättsskyddade. I sådana fall krävs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren innan du kan använda illustrationerna i din text.

Podcast, radio- och tv-program

Mall

Programserie (sändningsår). Titel på programmet [Podcast/Radioprogram/TV-program]. TV-bolag eller motsvarande som står för utsändningen av programmet. Dag och månad för sändning. URL (Åtkomstdatum).

Exempel - podcast

Vetenskapspodden (2023). Så söker man efter liv på Jupiters månar [Podcast]. Sveriges Radio. 13 april. https://sverigesradio.se/avsnitt/sa-soker-man-efter-liv-pa-jupiters-manar (Hämtad 2023-05-30).

Exempel - radioprogram

P3 Soul (2023). Teena Marie [Radioprogram]. Sveriges Radio. 21 maj. https://sverigesradio.se/avsnitt/teena-marie (Hämtad 2023-05-30).

Exempel - TV-program

Trädgårdstider (2023). Avsked och lökplantering [TV-program]. SVT. 23 maj. https://www.svtplay.se/video/82DLdbP/tradgardstider/avsked-och-lokplantering?id=82DLdbP (Hämtad 2023-05-30).

Mer information

För äldre, ännu tillgängliga, program kan till exempel uppgift om sändningsdatum saknas. Då behöver du inte leta efter den informationen. Skapa referensen med hjälp av den information som finns på den plats där du hittade programmet.

Inspelat föredrag, föreläsning och tal

Mall

Föreläsare/motsvarande (År). Föredragets/föreläsningens titel. [Format]. Utgivare/organisation. URL (Åtkomstdatum).

Exempel

Umeå universitetsbibliotek (2018). Kritisk läsning. [Video]. https://www.cambro.umu.se/portal/site/26198VT20-1/tool/61caf195-04db-4b51-8942-d94ec8e4131e (Hämtad 2020-05-05).

Hugoson, R. (2020). Formalia och referenser: att skriva C-uppsats. [Video]. Umeå universitet. https://www.cambro.umu.se/portal/site/26198VT20-1/tool/61caf195-04db-4b51-8942-d94ec8e4131e (Hämtad 2020-05-05).

Mer information

Om utgivare/organisation är samma som föreläsare/motsvarande kan denna uppgift utelämnas.

Övriga källor

Personlig kommunikation

Mall

En generell mall för personlig information finns inte. En referens till en personlig kommunikation ska innehålla så relevant information som möjligt: namn, tjänsteställning/motsvarande, plats, år, sammanhang, form och datum (dag och månad).

Observera att om personlig kommunikation anges i en fotnot på den sida där du refererar till den så ska du inte ta med referensen i referenslistan. Detta beror på att det normalt inte är möjligt för läsaren att lokalisera källan. Kolla med din lärare/handledare om du är osäker!

Exempel

Svensson, A., student vid Umeå universitet (2010). Intervju 11 maj.

Informant 1: högstadieklass åk 8, i Umeå kommun (2010). 12 flickor och 12 pojkar, enskilda intervjuer 9 maj.

Smith, V., professor vid institutionen för fysik, Umeå universitet (2010). Norrsken, föreläsning 12 mars.

Observera att e-postadresser som tillhör individer endast ska uppges om innehavaren har givit sitt tillstånd!

Lee, O. (2008). E-post 13 maj. < oscar.lee@umu.se >.

Mer information

Till personlig kommunikation räknas information du fått via till exempel e-post, telefonsamtal, intervjuer, föreläsningar. Du ska alltid ha tillstånd från personen i fråga innan du refererar och har anonymitet utlovats måste du hålla ett löfte. Om möjligt ska du spara en kopia av kommunikationen. Mer information om etiska regler för forskning hittar du hos CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning.

CODEX

Sekundärkällor (andrahandskällor)

Du ska i första hand använda dig av originalkällor (primärkällor). Ibland går det inte att få tag på originalkällan och då kan det vara rimligt att använda sekundärkällor (andrahandskällor). Endast sekundärkällan ska då finnas med i litteraturlistan.

Exempel

Om du i din text skriver om Sven Svensson som på sidan 72 i sin bok "Demokrati" refererar något ur Arne Kullbergs bok "Fri- och rättigheter i Sverige" från 1832 ska du enbart ta med Svensson i referenslistan:

Svensson, S. (1981). Demokrati. Triad förlag.

 

Lär dig mer

Introduktion till Harvardsystemet

En film om referensstilen Harvard.

Med egna ord - att återge innehållet i andras texter

Umeå universitetsbibliotek (9 minuter)

Frågor om att skriva referenser?

Har du kört fast i hur du ska skriva referenslistan eller har du funderingar kring hur du gör källhänvisningar i den löpande texten? Besök vår drop-in eller boka en tid med en bibliotekarie om du vill få råd och hjälp. Korta frågor kan du även skicka in via chatt och kontaktformulär eller ställa till personalen i informationsdisken.

Senast uppdaterad: 2023-10-04