Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Om DIGSUM

Centret innefattar och samarbetar med forskare från alla delar av samhällsvetenskaperna vid Umeå universitet, som sociologi, informatik, pedagogik, utbildningsvetenskap, genusstudier, juridik, ekonomi, socialt arbete och geografi. Våra forskningsprojekt och intressen sammanför lokala, nationella och internationella nätverk av ledande forskare. Vi anordnar regelbundna seminarier, workshops och konferenser som fungerar som forum och mötesplatser för forskare och partners.

Föreståndare

Simon Lindgren
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 19

Ordförande

Therese Enarsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 07

Vice ordförande

Eva Mårell-Olsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 32

Styrgruppsledamöter

Fanny Pettersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 03
Anna Nordström
Professor, adjungerad professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 53
Jan Hjelte
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 98
Josef Siljebo
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 64

Extern ledamot

petter.jpg Petter Lundberg

Mediacenter, Region Västerbotten
petter.lundberg@regionvasterbotten.se