Hoppa direkt till innehållet
printicon

Projekt

 • Characterization of limestone using synchrotron-based microtomography
  Vinnova, Umeå universitet, Nordkalk AB, 2019-2020, 852 KSEK.
 • Nya bränslen och askreaktioner vid hållbar produktion av cementklinker och bränd kalk
  Företagsforskarskolan vid Umeå universitet, Umeå universitet, Nordkalk AB, SMA Mineral AB, Cementa AB och MinFo, 2019-2023, 3.1 MSEK.
 • Förnybara energibärare vid produktion av bränd kalk
  Energimyndigheten/Industriklivet, Umeå universitet och Nordkalk AB, 2019-2021, 11.2 MSEK.
 • Reduced CO2 emissions and improved resource efficiency through use of iron-steelmaking slags in cement production
  Luleå University of Technology, Umeå University, Cementa AB, Nordkalk AB, Abetong AB, SSAB, SSAB Merox, MinFo, Re:Source Energimyndigheten 44218-1, 11.7 MSEK, 2017-2019. 
 • CemZero
  Umeå University, Cementa AB, Vattenfall, Energimyndigheten 45367-1, 5.9 MSEK, 2018.
 • Thermal properties of limestone and alternative materials for production of cement clinker and quicklime
  Forskningsprogrammet MinBaS Innovation, Umeå University, SMA Mineral AB, Cementa AB, Nordkalk AB, MinFo, Vinnova 2015-04541, 2.3 MSEK, 2015-2017. 
 • Oxygen utilization in cement clinker and quicklime production and radar based measurement technology applied to shaft kiln operations
  Forskningsprogrammet MinBaS Innovation, Umeå Universitet, Cementa AB, Nordkalk AB, ABB AB, Radarbolaget AB, MinFo, Vinnova 2015-02519, 3.2 MSEK, 2015-2017. 
 • Optimization of processes for production of cement and lime
  Forskningsprogrammet MinBaS Innovation, Umeå Universitet, Nordkalk AB, Cementa AB, ABB AB, MinFo, Vinnova 2015-02519, 4.9 MSEK, 2014-2017. 
 • Increased use of by-products and waste from steel industry in cement production
  Forskningsprogrammet Closing the loop, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Cementa AB, SSAB-Merox, Mistra Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning, 9.1 MSEK, 2013–2015.
 • Energy efficient oxy-combustion and CO2 capture in cement and lime manufacturing
  Umeå Universitet, MinFo, Cementa AB, Nordkalk AB, Cementa Research AB, Energimyndigheten 30527-1, 12.7 MSEK, 2007-2012.