"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Adobe Stock, Gorodenkoff Productions OU

AI Management

Hur man bedriver AI-management i praktiken.

Om AI-management

Effektiv organisation

AI Management är idag ett väletablerat och välkänt begrepp för både forskare och praktiker. Det är dock också vagt, med fragmenterad och begynnande teoribildning och få rekommendationer för hur AI-management ska bedrivas i praktiken. Vi utforskar AI-management som en resurs som utvecklas och används i olika organisatoriska sammanhang – från små och medelstora företag till större bolag, i samhällspåverkan och för att skapa effektiva organisationer och ett motståndskraftigt samhälle.

AI Management är ett fokusområde vid TAIGA, Centrum för transdisciplinär AI, och bygger på forskningsmiljöerna Triple ED, Research Programme on Extreme Environments, och SCDI Lab, Swedish Center for Digital Innovation.

Kontakta oss

Fokusområdet AI Management koordineras av Jonny Holmström, professor och föreståndare samt grundare av Swedish Center for Digital Innovation och Markus Hällgren, professor i företagsekonomi med inriktning mot management och organisation.

TAIGAS samordnare 

Associates

Senast uppdaterad: 2023-12-28