"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Adobe Stock

Explainable AI

Vad är AI och hur ska AI utformas, regleras och användas?

Om Att förstå (och förklara) AI

Att definiera AI för att utforma, reglera och använda AI-system

Inom forskning och i vardagsliv är förståelse och förklaring några av de centrala aktiviteter som gör det möjligt för oss att kontrollera, styra och förutsäga beteendet hos naturliga fenomen och våra egna skapelser.

De nuvarande tillämpningarna av artificiell intelligens är kraftfulla, men också något mystiska och svårförståeliga, både för AI-forskare själva och för samhället i stort. Detta ställer oss inför stora utmaningar när det gäller hur vi utformar, reglerar och använder AI-system, och hur vi tar itu med AI-teknikens möjligheter och begränsningar.

Inom TAIGAs fokusområde Att förstå (och förklara) AI tar vi utgångspunkt i forskning inom vetenskapsfilosofi och social epistemologi för att bedriva en tvärvetenskaplig undersökning av förståelse och förklaring inom AI. Vi tittar på hur insikter om förståelse inom vetenskap och förståelse av vetenskap hos icke-vetare kan vara relevanta för att förstå AI-tillämpningar och de konsekvenser de ger upphov till.

Kontakta oss

TAIGAs forskningsområde Att förstå (och förklara) AI koordineras av Dimitri Coelho Mollo, biträdande universitetslektor vid institutionen för idé- och samhällsstudier. Dimitri Coelho Mollo Dimitris huvudsakliga forskningsområden är filosofi inom kognitionsvetenskap och artificiell intelligens samt vetenskapsfilosofi.

TAIGAs koordinator

Associates

Senast uppdaterad: 2024-01-11