Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Statistik

Statistik i bilder

Här finns ett stort antal bilder som fritt kan användas för att beskriva NSHDS och ingående delkohorter.

Statistik i bilder över NSHDS
Statistik i bilder över VIP
Statistik i bilder över MONICA
Statistik i bilder över mammografikohorten

Statistik i tabellform över NSHDS

Statistik för NSHDS

Cancer i NSHDS (Medicinska biobanken)

Statistik över cancer i NSHDS