"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Statistik över NSHDS

Statistik över antal fall per diagnos i NSHDS

I planeringen av studier i biobanken är det nödvändigt att veta ungefär hur många prov som finns att studera. I regel är det antalet inkluderingsbara fall i en viss sjukdom som är det begränsande. I nedanstående dokument finns översiktstabeller för ett antal diagnoser.

Antal fall per diagnos i NSHDS

Statistik i bilder

Här finns ett stort antal bilder som fritt kan användas för att beskriva NSHDS och ingående delkohorter.

Statistik i bilder över NSHDS
Statistik i bilder över VIP
Statistik i bilder över MONICA
Statistik i bilder över mammografikohorten

Kohortbeskrivningsprojektet

Forskningsprojekt Northern Sweden Health and Disease Study - analyser med avseende på beskrivande parametrar, kvalitet och tidsaspekter. Kohortbeskrivningsprojektet

Statistik i tabellform över NSHDS

Statistik för NSHDS

Cancer i NSHDS (Medicinska biobanken)

Statistik över cancer i NSHDS

Senast uppdaterad: 2024-02-15