Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 december 2020)

printicon

Statistik över NSHDS

Statistik över antal fall per diagnos i NSHDS

I planeringen av studier i biobanken är det nödvändigt att veta ungefär hur många prov som finns att studera. I regel är det antalet inkluderingsbara fall i en viss sjukdom som är det begränsande. I nedanstående dokument finns översiktstabeller för ett antal diagnoser.

Antal fall per diagnos i NSHDS

Statistik i bilder

Här finns ett stort antal bilder som fritt kan användas för att beskriva NSHDS och ingående delkohorter.

Statistik i bilder över NSHDS
Statistik i bilder över VIP
Statistik i bilder över MONICA
Statistik i bilder över mammografikohorten

Statistik i tabellform över NSHDS

Statistik för NSHDS

Cancer i NSHDS (Medicinska biobanken)

Statistik över cancer i NSHDS