"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt

Vid CEDAR bedrivs många olika tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Här listas projekt som är knutna till CEDAR.

Pågående forskningsprojekt

Cyberbrottslighet: en longitudinell registerbaserad studie om demografiska, socioekonomiska och tekniska förklaringsfaktorer
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att överlevna en pandemi: Kort- och långsiktiga hälsoeffekter av spanska sjukan
Forskningsområde: Demografi, Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur nära bor familjen och hur mycket stöd får de äldre?
Forskningsområde: Demografi, Kulturgeografi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
HEALFAM: Effekten av arbetslöshet för familjemedlemmars hälsa
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 mars 2019 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Åldrande och livsvillkor
Forskningsområde: Demografi
Tid 1 juli 2017 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Så ändrade äldre européer sina aktiviteter under pandemin
Tid 1 december 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bortfall och generaliserbarhet i studier av kognitivt åldrande - ett befolkningsperspektiv
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Äldre migranters levnadsförhållanden och livsstrategier i Sverige
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2016 till 15 oktober 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vägar till ett hälsosamt och aktivt åldrande
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ojämlikhet och hälsa i hög ålder: dödlighet i Sverige 1986-2009 utifrån ett livsförloppsperspektiv
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska historiska folkräkningar - åtkomst för internationell forskning (SweCens)
Forskningsområde: Demografi, Historia, Samisk forskning
Tid 1 januari 2011 till 30 juni 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
POPLINK - en världsunik resurs för nydanande forskning om människa och samhälle i ett långt tidsperspektiv
Forskningsområde: Demografi
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Historisk befolkningsstatistik på Internet
Forskningsområde: Historia
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2022-03-29