"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt

Vid CEDAR bedrivs många olika tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Här listas projekt som är knutna till CEDAR.

Pågående forskningsprojekt

SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att överlevna en pandemi: Kort- och långsiktiga hälsoeffekter av spanska sjukan
Forskningsområde: Demografi, Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Så ändrade äldre européer sina aktiviteter under pandemin
Tid 1 december 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur nära bor familjen och hur mycket stöd får de äldre?
Forskningsområde: Demografi, Kulturgeografi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
HEALFAM: Effekten av arbetslöshet för familjemedlemmars hälsa
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 mars 2019 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Åldrande och livsvillkor
Forskningsområde: Demografi
Tid 1 juli 2017 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Bortfall och generaliserbarhet i studier av kognitivt åldrande - ett befolkningsperspektiv
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Äldre migranters levnadsförhållanden och livsstrategier i Sverige
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2016 till 15 oktober 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vägar till ett hälsosamt och aktivt åldrande
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ojämlikhet och hälsa i hög ålder: dödlighet i Sverige 1986-2009 utifrån ett livsförloppsperspektiv
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska historiska folkräkningar - åtkomst för internationell forskning (SweCens)
Forskningsområde: Demografi, Historia, Samisk forskning
Tid 1 januari 2011 till 30 juni 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
POPLINK - en världsunik resurs för nydanande forskning om människa och samhälle i ett långt tidsperspektiv
Forskningsområde: Demografi
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Historisk befolkningsstatistik på Internet
Forskningsområde: Historia
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2022-03-29