"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fördjupning inom vetenskaplig metod i polisiärt arbete

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2024

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Kursen riktar sig till polisanställda och andra yrkesgrupper med professionell anknytning till polisiär verksamhet och till personer som vill fördjupa sina kunskaper i polisiärt arbete. 

Kursen ger en bred orientering i samhällsvetenskapliga metoder som kan användas för att undersöka frågeställningar, med särskilt fokus på områden inom rättsväsendet. För att du ska få en fördjupad förståelse för metodologi får du vägledning i hur du kan välja metod och i att praktiskt analysera de data som blir resultat av en undersökning. Vi går igenom hur man kan bearbeta olika slags insamlat material och vilken typ av kunskap metoderna producerar, samt hur kvantitativa och kvalitativa angreppssätt på frågeställningar kan användas var för sig eller tillsammans. Metodansatserna behandlas med koppling till aktuell forskning och centrala metodologiska begrepp.  

I den kvantitativa delen tas det upp exempel på analyser med både primära och sekundära data eftersom sekundära data är vanligt förekommande och används inom detta fält.  Fokus ligger på statistiska analyser med två eller flera variabler som kan användas på grupp- eller individnivå när man arbetar med forskningsfrågor som är av beskrivande eller förklarande karaktär. I den kvalitativa delen fokuserar vi på några analysmetoder av intervjumaterial, policytexter och rättsligt material för att ge en fördjupad förståelse kring ett studerat fenomen. Metodologiska ansatser diskuteras utifrån dess styrkor och svagheter och hur de kan kombineras i mer omfattande eller tvärvetenskapliga forskningsprojekt. 

Kursen bygger på att du själv är aktiv och tar ansvar för din inlärning. Du förväntas också delta i seminarierna och i övningarna, som genomförs både individuellt och i grupp.  

Eftersom kursen är helt nätbaserad krävs det att du har tillgång till dator, webbkamera, headset med mikrofon och god internetuppkoppling.  

Kursen ingår i Magisterprogrammet i polisiärt arbete men kan också läsas som fristående kurs.

Anmälan och behörighet

Fördjupning inom vetenskaplig metod i polisiärt arbete, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

1 november 2024

Slutar

19 januari 2025

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga träffar

Inga

Behörighetskrav

90 hp på grundnivå, varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt arbete, i något av huvudområdena polisiärt arbete, pedagogik, idrottspedagogik, statsvetenskap, rättsvetenskap, rättssociologi, socialt arbete, sociologi, kriminologi, psykologi, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag 30-285 hp. 75% av platserna fördelas till sökande med avslutad polisutbildning (urvalsgrupp AM-PU, styrkes med intyg). 25% av platserna till övriga behöriga sökande (urvalsgrupp HPAV). Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-28493

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Sabinha Önnerlöv