"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Polisiärt arbete i praktiken

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2024

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Kursen bygger vidare på de kunskaper och färdigheter som studenten utvecklat i yrket och/eller i sina studier i polisiärt arbete.

Kursen syftar till att utveckla självständigheten och yrkeskunnandet som polis. I kursen får studenterna möjlighet att utveckla sina kunskaper, färdigheter och förståelse för polisiärt arbete. Kursen förutsätter att studenten varit eller är antagen till Polismyndighetens aspirantutbildning eller är yrkesverksam som Polis. Umeå universitet anordnar inga praktikplatser. 

Kursens första tema består av en orientering om tjänstemannarollen inom Polismyndigheten samt polisens organisation, ledning och styrning. Centralt för detta tema är professionsutveckling och kunskapsgrunder för polisens verksamhet. Syftet med temat är att lägga grunderna för att senare i kursen kunna reflektera och analysera kring sin egen yrkespraktik. Temat behandlar vetenskaplig teori om polisarbete, styrande dokument inom polisen, evidensbaserat polisarbete, beprövad erfarenhet inom polisen samt reflektionsteori.

I kursens andra tema integreras erfarenheter som görs i den operativa verksamheten med litteraturstudier, gruppdiskussioner och examinationer. Syftet med detta tema är att studenten genom att identifiera och analysera inslag i den egna yrkesrollen ökar sin förståelse för grunderna i polisiär verksamhet och därmed sin självständighet i yrkesutövningen.

I kursens tredje och avslutande tema analyseras och utvärderas den egna yrkespraktiken och yrkeserfarenheten vidare genom de olika teoretiska perspektiv vilka tidigare introducerats. Temat syftar mot att studenten skall identifiera egna utvecklingsbehov och behov för verksamhetens utveckling.

 Saknas formell behörighet för kursen (60 högskolepoäng i polisiärt arbete) kan behörighet bedömas utifrån reell kompetens. Den reella kompetensen kan styrkas genom examensbevis från någon av landets polisutbildningar. www.umu.se/utbildning/kommer-jag-in/behorighet/behorig-genom-reell-kompetens/

Anmälan och behörighet

Polisiärt arbete i praktiken, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2024

Slutar

19 januari 2025

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen genomförs helt på distans via lärplattform och består av inspelade föreläsningar, arbete i seminarieform, samt individuella reflektionsuppgifter under handledning.

Behörighetskrav

60 högskolepoäng i polisiärt arbete eller motsvarande samt anställningsbevis som polisaspirant eller polis.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 46 500 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-28499

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Sabinha Önnerlöv