Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

A - Ö

Martin Rutegård
Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer
Forskningsämne: Cancer, Klinisk medicin
Matematisk ekologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Ekologi
Matematisk modellering och analys
Mer om matematisk modellering och analys
Forskningsämne: Matematik
Matrix Computations with Applications
Läs mer om forskningsgruppen Matrix Computations with Applications.
Forskningsämne: Datavetenskap
Medical Humanities Network
Medical (or health) humanities engages with questions about medicine and health from a variety of perspectives including anthropology, literature,...
Michael Dimitriou-forskargrupp
Information om gruppen finns enbart på engelska.
Forskningsämne: Neurovetenskap
Migration och polisiärt arbete
Forskningsprofilen Migration och polisiärt arbete har en bred ansats inom kontexten migration.
Mikael Wiberg-forskargrupp
Vår forskargrupp använder sig av vävnadsnybildande principer för att öka förståelsen för hur perifera nervskador och ryggmargskador kan repareras.
Mikko Lammi-forskargrupp
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...
Miljö- och naturresurspolitik
Läs mer om den forskning som bedrivs i gruppen.
Forskningsämne: Statsvetenskap
Monica Holmberg
Målet med vår forskning är att identifiera sjukdomsgener/proteiner som orsakar neurologiska och neuromuskulära sjukdomar och att bidra till ökad...
Forskningsämne: Molekylär medicin
MOVE
Forskningen syftar till att mäta, förstå och förklara människans fysiska kapacitet och rörelsekontroll vid neuromuskuloskeletala funktionsnedsättni...
Måltider inom skola, vård och omsorg
Hur får vi en måltid som är närings-, hälso-, miljömässigt och ekonomiskt hållbar?