Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt

Vid Umeå universitet bedrivs forskning inom humaniora, medicin, naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap. Här listar vi några av de projekt som bedrivs. Du kan även använda sökfunktionen för att leta söka efter forskningsområden eller ämnen du är särskilt intresserad av.

Forskningsområden

Pipett i labbet.
Medicin

Medicinsk forskning i Umeå har en stark tradition inom genetik, molekylärbiologi och neurologi.

Mosbeklädd skog.
Teknik och natur

Forskning inom kemi, biologi, fysik, datavetenskap, matematik, teknik, lärarutbildning, design och arkitektur.

Europa i fokus.
Samhällsvetenskap

Forskning om samhällets förändringsprocesser och sammanbinder det med forskning från andra vetenskapsområden

Magasinet i Universitetsbiblioteket.
Humaniora

Humanistiska vetenskaper bidrar med kunskaper, insikter och förståelse av tillvaron i dess djupaste mening.

Nya forskningsprojekt

Genrebild av böcker.
Andra platser i litteraturen

Litteraturvetaren Anne Heith undersöker hur Sápmi och det tornedalska Meänmaa speglas i litteraturen.

Flygbild över skogsområde.
Skogens utveckling och klimatet

En datamodell över hur träd växer ska göra det möjligt att uppfatta klimatförändringar som påverkar skogen.

Sovjetunionens flagga
Ekonomisk underrättelseverksamhet

Om hemligt svenskt underrättelsesamarbete under andra världskriget och bildandet av Östekonomiska byrån.

Mental hälsa hos unga i norra Indien

Projektet ska ta fram ny kunskap som ska hjälpa till att förbättra motståndskraften hos unga människor.