Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 28 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Anders Byström
tRNA metabolism in eukaryotes
Andrea Puhar
Andrea Puhars forskargrupp - Inflammationer orsakade av infektioner
Anna Berghard
Cell biology and physiology of the mammalian primary and accessory olfactory systems
Autonomous Distributed Systems Lab
Läs mer om forskningsgruppen Autonomous Distributed Systems.
Forskningsämne: Datavetenskap
Barbara Sixt grupp
Cell-autonomous immunity
Bernt Eric Uhlin
Regulatory networks in commensal and pathogenic Escherichia coli
Beräkningsmatematik
Här hittar du mer information om vår forskargrupp inom beräkningsmatematik
Forskningsämne: Matematik
Biogeokemi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Geovetenskap
Björn Schröder lab
Hur påverkar diet vår tarmflora? Och vilka konsekvenser har detta för slemhinnans barrärfunktion?
Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF)
CMTF är ett nätverk som kopplar samman forskargrupper från flera avdelningar vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Målet är att...
Dan Hultmark grupp
Drosophila cellular innate immunity, and mechanisms of persistent viral infections
David Cisneros
Forskargrupp av David Cisneros
Debra Milton grupp
Bacterial small-talk
Deep Data Mining
Läs mer om forskningsgruppen Database and Data Mining.
Forskningsämne: Datavetenskap
Design Optimization
Läs mer om forskningsgruppen Design Optimization.
Forskningsämne: Datavetenskap
Digital fysik
Läs mer om forskningsgruppen Digital fysik.
Forskningsämne: Fysik
Digital Media Lab (DML)
Digital Media Lab är ett nätverk av forskare, lärare, doktorander och forskarstuderande som utför forskning och lärande inom media och interaktions...
Diskret matematik
Mer om vår forskning i diskret matematik
Forskningsämne: Matematik
EcoChange Umeå
Umeå universitet är värd för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.
Forskningsämne: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Ellen Bushell grupp
Molecular mechanisms of malaria parasite-host interactions
Enatomära tunna skikt och 2D-material
Forskningsledare: Hamid Reza Barzegar. Mer information om gruppen och dess forskning, gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsämne: Fysik
Energieffektivisering
Forskningen i denna grupp syftar till att effektivisera energianvändning av begränsade resurser, vilket krävs för hållbar utveckling både lokalt oc...
Forskningsämne: Byggteknik, Energiteknik
Evolutionsbiologi
Läs mer om forskningsområdet Evolutionsbiologi
Forskningsämne: Biologi
Felipe Cava grupp
Bacterial cell wall composition and its contribution to long-standing and emerging infectious diseases
Foundations of Language Processing
Läs mer om forskningsgruppen Foundations of Language Processing.
Forskningsämne: Datavetenskap
Francesca Aguilo
RNA-baserad genreglering av celldifferentiering och bröstcancer
Forskningsämne: Cancer
Gemma Atkinson
Functional evolution of (p)ppGpp-synthesising/hydrolysing stress response proteins and ABCF translation and antibiotic resistance factors
Gruppen för optisk frekvenskamsspektroskopi
Forskningsledare: Aleksandra Foltynowicz Matyba. För mer information om gruppen och dess forskning gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsämne: Fysik
Inbyggda System Grupp (ESL)
Inbyggda System Gruppen (ESL) är en forskargrupp vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Vårt forskningsområde är inbyggda system med...
Intelligent Robotics
Läs mer om forskningsgruppen Intelligent Robotics.
Forskningsämne: Datavetenskap
Interactive and Intelligent Systems
Läs mer om forskningsgruppen Interactive and Intelligent Systems.
Forskningsämne: Datavetenskap
Jan Larsson
Chromosome-wide gene regulatory mechanisms
Jenny Persson
Models and cellular pathways in cancer metastasis and targeted therapies
Johan Henriksson grupp
Vår grupp fokuserar på att förstå hur alla processer i T-celler hänger ihop
Jonas Barandun grupp
Visualizing unique molecular machines important for the infection process - Organism specific elements in universally conserved assemblies
Jörgen Johansson grupp
Stress regulatory mechanisms and RNA-mediated regulation in the bacterial pathogen Listeria monocytogen
Katharina Wulff grupp
Non-visual responses to natural daylight in human physiology and mental health
Komplexa system
Forskningsledare: Martin Rosvall. För mer information om gruppen och dess forskning gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsämne: Fysik
Laserfysikgruppen
Forskningsledare är Ove Axner. För mer information om gruppens forskning, gå till den engelska versionen.
Forskningsämne: Fysik
Lena Svensson grupp
Under konstruktion.
Limnisk ekologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Ekologi
Logic and Applications
Läs mer om forskningsgruppen Logic and Applications.
Forskningsämne: Datavetenskap
Maria Fällman grupp
Molecular mechanisms involved in bacterial persistence in host tissue
Marin ekologi
Läs mer om forskningsområdet Marin ekologi
Forskningsämne: Ekologi
Martin Gullberg grupp
Molecular mechanisms of mechano-transcriptional activators
Matematisk ekologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Ekologi
Matematisk modellering och analys
Mer om matematisk modellering och analys
Forskningsämne: Matematik
Matrix Computations with Applications
Läs mer om forskningsgruppen Matrix Computations with Applications.
Forskningsämne: Datavetenskap
Matthew Francis grupp
Molecular insights into Yersinia-target cell contact: envelope stress and mechanisms of pathogenesis
Mattias Alenius
Our group is interested in the essential regulatory processes that control and maintain neuronal activity and which malfunction cause diseases like...
Nanovetenskap
Här hittar du mer information om forskargruppen Nanovetenskap
Forskningsämne: Fysik
NAUSICA: PrivAcy-AWare traNSparent deCIsions group
Läs mer om forskningsgruppen på dess engelska sida.
Forskningsämne: Datavetenskap
Non-linear estimation and contact-free measurements
Läs mer om forskningsgruppen Non-linear estimation and contact-free measurements.
Forskningsämne: Datavetenskap
Nya material under extrema förhållanden
Forskningsledare: Ove Andersson. För mer information om gruppen och dess forskning gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsämne: Fysik
Oliver Billker lab
The Billker lab studies how different species of Plasmodium, the parasites that cause malaria, spread between a human or animal host and mosquitoes...
Oordnade nanomaterial
Här hittar du mer information om forskargruppen Oordnade nanomaterial
Forskningsämne: Fysik
Organisk elektronik och fotonik
Forskningsledare: Ludvig Edman. Organisk elektronik omfattar utveckling av elektroniskt och optiskt aktiva organiska material och realisering av...
Forskningsämne: Fysik
Paleolimnologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Miljövetenskap
Parallel and High-Performance Computing
Läs mer om forskningsgruppen Parallel and High-Performance Computing.
Forskningsämne: Datavetenskap
Parallel and Scientific Computing
Läs mer om forskningsgruppen Parallel and Scientific Computing på dess engelska sida.
Forskningsämne: Datavetenskap
Peter Lind grupp
Exploring the limits of evolutionary forecasting using bacterial populations
Relativistiska attosekundfysiklaboratoriet (REAL)
Forskningsledare: László Veisz . För mer information om gruppen och dess forskning gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsämne: Fysik
Responsible Artificial Intelligence
Läs mer om forskningsgruppen Responsible Artificial Intelligence.
Forskningsämne: Datavetenskap
Restaureringsekologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Ekologi
Robotik och Reglerteknik Grupp (RCLab)
Forskningen är fokuserad på utvecklandet av matematiska modeller för reella system, allt från hydrauliska kranar till vätskeflödet i en mänsklig...
Rymdplasmafysik
Här hittar du mer om forskargruppen Rymdplasmafysik
Forskningsämne: Fysik
Saskia Erttmann
Insight into inflammatory diseases – understanding the molecular mechanisms during the onset and resolution of inflammation
Socially aware AI
Förbättra AI-system så de kan vara medvetna om sin sociala kontext.
Forskningsämne: Datavetenskap
Spatial Cognitive Engineering
Läs mer om Spatial Cognitive Engineering.
Forskningsämne: Datavetenskap
Specialpedagogiska forskningsrådet
2016 bildades ett specialpedagogiskt forskningsråd. Rådets främsta uppgift är att fungera som en länk mellan institutionsverksamheten och den...
Staffan Bohm grupp
Establishment of functional and topographic identity of olfactory sensory neurons
Statistisk inlärning och inferens för spatiotemporala data
The research group at the Department of Mathematics and Mathematical Statistics is led by Prof. Jun Yu and conducts research in signal/image analys...
Forskningsämne: Matematik, Statistik
Sun Nyunt Wai
We aim to clarify mechanisms and pathways modulated by bacteria in host cells through release of protein, e.g. toxins, associated with membrane...
Sven Bergström
Infection and virulence properties of Borrelia spirochetes, and the role of birds in the biology and ecology of tick-transmitted zoonoses
Teresa Frisan
Role of bacterial genotoxins in modulation of intestinal mucosa homeostasis
Terrester ekologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Ekologi
Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab)
Forskningsområdet rör termokemisk energiomvandling av framför allt biomassa, men även av andra fasta och flytande bränslen. Grundforskningen är...
Forskningsämne: Energiteknik
Thomas Grundström grupp
Control of mutagenesis and class switch recombination of antibody genes
Tillämpad laserspektroskopi
Andningsgasanalys och förbränningsdiagnostik
Forskningsämne: Energiteknik, Fysik, Medicinsk teknik
Ulrich von Pawel-Rammingen grupp
Streptococcal IgG degrading proteases: Important virulence factors and biotechnological tools
Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)
UFM är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola.
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Umeå Science Education Research (UmSER)
UmSER är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola
Forskningsämne: Biologi, Fysik, Kemi, Utbildningsvetenskap
Vasili Hauryliuk grupp
Ribosome-associated factors involved in stress responses and antibiotic resistance
Victoria Shingler
Bacterial Signal-Sensing and Integration
XAI – Explainable AI
Read more: XAI – Explainable AI
Forskningsämne: Datavetenskap
Yuri Schwartz
Molecular Epigenetics
Åke Forsberg grupp
Molecular mechanism of Type III secretion systems
Åsa Rasmuson-Lestander grupp
Gene silencing and regulation in Drosophila melanogaster