Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 28 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper inom Medicinsk fakultet

Alireza Salami-forskargrupp
Kognitiv neurovetenskaplig forskning om åldrande.
Amyloidoscentrum
Transtyretinamyloidos är en dödlig systemisk sjukdom som orsakas av inlagring av proteintrådar (amyloid) i kroppens organ. Amyloiden bildas av...
Anders Byström
tRNA metabolism in eukaryotes
Anders Hofer
Nukleotidbiosyntes i parasiten Trypanosoma brucei.
Anders Olofsson
Amyloidforskning.
Andrea Puhar
Andrea Puhars forskargrupp - Inflammationer orsakade av infektioner
Andreas Hörnblad
Genregulatoriska mekanismer i fetma-associerad levercancer och under embryonal utveckling
Forskningsämne: Molekylär medicin
Andrei Chabes
dNTP metabolism och genomets stabilitet.
Anna Arnqvist
Helicobacter pylori.
Anna Berghard
Cell biology and physiology of the mammalian primary and accessory olfactory systems
Anna Överby Wernstedt
Det finns förmodligen inte så många människor som gillar virus. Anna Överby Wernstedt vid Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universit...
Anne-Marie Fors Connolly
Puumala Orthohantavirus orsakar “sorkfeber” i Sverige. Sjukdomen karakteriseras av låga nivåer av blodplättar och nedsatt njurfunktion. Patienter k...
Barbara Sixt grupp
Cell-autonomous immunity
Beatrice Melin
Forskargrupp Beatrice Melin
Forskningsämne: Cancer
Benoni Edin-forskargrupp
Ett övergripande mål med vår forskning är att klargöra de neuronala kontrollmekanismer som ger människan sin extraordinära förmåga att manipulera...
Bernt Eric Uhlin
Regulatory networks in commensal and pathogenic Escherichia coli
Bethany van Guelpen
Forskargrupp Bethany van Guelpen
Forskningsämne: Cancer
Björn Schröder lab
Hur påverkar diet vår tarmflora? Och vilka konsekvenser har detta för slemhinnans barrärfunktion?
Changchun Chen
Syrgasdetektion
Forskningsämne: Molekylär medicin
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
Forskningsämne: Cancer, Klinisk medicin
Constantin Urban
Vår grupp "Antifungal immunitet" är intresserad av de grundläggande processerna vid infektioner med patogena svampar. Vi kombinerar studier om hur...
Dan Hultmark grupp
Drosophila cellular innate immunity, and mechanisms of persistent viral infections
Daniel Marcellino-forskargrupp
Åldrande har stor inverkan på samhället och modern medicin. Konsekvenserna av en ökat åldrande population är en av de största utmaningarna i...
Daniel Säfström-forskargrupp
Det övergripande syftet med vår forskning är att förstå hur multimodal sinnesinformation (visuell, auditiv och taktil) används till att planera och...
Forskningsämne: Neurovetenskap
David Cisneros
Forskargrupp av David Cisneros
David Lindquist
Forskargrupp David Lindquist
Forskningsämne: Cancer
Debra Milton grupp
Bacterial small-talk
Digital fallprevention
Utveckla och utvärdera metoder för fallprevention för äldre personer.
Ellen Bushell grupp
Molecular mechanisms of malaria parasite-host interactions
Erik Johansson
DNA-polymeras.
Fahad Sultan-forskargrupp
Mer information finns på engelska sidorna.
Felipe Cava grupp
Bacterial cell wall composition and its contribution to long-standing and emerging infectious diseases
Francesca Aguilo
RNA-baserad genreglering av celldifferentiering och bröstcancer
Forskningsämne: Cancer
Fysisk aktivitet och fysisk förmåga vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL
Gruppen består av fysioterapeuter, ingenjörer, läkare och informatiker. Vi undersöker effekter av olika interventioner, för närvarande främst med...
Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)
Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)
Gastrosektionen
Gastrosektionen vid Norrlands universitetssjukhus bedriver klinisk forskning kring leversjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom, funktionella...
Gemma Atkinson
Functional evolution of (p)ppGpp-synthesising/hydrolysing stress response proteins and ABCF translation and antibiotic resistance factors
Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP)
Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP)
Helena Edlund
Insulinproducerande cellers funktion
Forskningsämne: Molekylär medicin
Ignacio Mir-Sanchis
Antimikrobiell resistens.
Jan Larsson
Chromosome-wide gene regulatory mechanisms
Jenny Persson
Models and cellular pathways in cancer metastasis and targeted therapies
Johan Henriksson grupp
Vår grupp fokuserar på att förstå hur alla processer i T-celler hänger ihop
Jonas Barandun grupp
Visualizing unique molecular machines important for the infection process - Organism specific elements in universally conserved assemblies
Jonas von Hofsten-forskargrupp
Muskelutveckling och specificering av fibertyper.
Forskningsämne: Molekylär medicin
Juan Jiang
En fundamental fråga i motorisk kontroll är hur diskreta moduler för rörelser koordineras till kvalificerade motoriska akter, exempelvis som att...
Jürgen Schleucher
Biogeovetenskap.
Jörgen Johansson grupp
Stress regulatory mechanisms and RNA-mediated regulation in the bacterial pathogen Listeria monocytogen
Katharina Wulff grupp
Non-visual responses to natural daylight in human physiology and mental health
Kristina Lejon
Betydelsen av B-celler i utveckling av Typ 1 diabetes
Kristoffer Sahlholm-forskargrupp
Vårt arbete fokuserar på G-proteinkopplade receptorer (GPCRer) och deras interaktioner med läkemedel, framförallt antipsykotika.
Forskningsämne: Molekylär medicin
Lars Thelander
Professor Emeritus.
Lars-Anders Carlson
Strukturer och mekanismer för virala replikationskomplex.
Leif Carlsson
Funktionen av genen Lhx2 för regleringen av stamceller och bildningen av organ
Forskningsämne: Molekylär medicin
Lena Gunhaga
Embryonal utveckling av nervsystemet
Forskningsämne: Molekylär medicin
Lena Svensson grupp
Under konstruktion.
Ludmilla Morozova-Roche
Amyloidbildning i ex vivo och in vitro-material.
Maria Fällman grupp
Molecular mechanisms involved in bacterial persistence in host tissue
Marta Bally
Interaktioner mellan virus och cellmembran.
Martin Gullberg grupp
Molecular mechanisms of mechano-transcriptional activators
Martin Rutegård
Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer
Forskningsämne: Cancer, Klinisk medicin
Matthew Francis grupp
Molecular insights into Yersinia-target cell contact: envelope stress and mechanisms of pathogenesis
Mattias Alenius
Our group is interested in the essential regulatory processes that control and maintain neuronal activity and which malfunction cause diseases like...
Medical Humanities Network
Medical (or health) humanities engages with questions about medicine and health from a variety of perspectives including anthropology, literature,...
Michael Dimitriou-forskargrupp
Att anpassa våra rörelser i skiftande miljöer och omständigheter är avgörande för att vi ska klara vår vardag. Fantastiska förmågor som de flesta a...
Forskningsämne: Neurovetenskap
Mikael Wiberg-forskargrupp
Vår forskargrupp använder sig av vävnadsnybildande principer för att öka förståelsen för hur perifera nervskador och ryggmargskador kan repareras.
Mikko Lammi-forskargrupp
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...
MOVE
Forskningen syftar till att mäta, förstå och förklara människans fysiska kapacitet och rörelsekontroll vid neuromuskuloskeletala funktionsnedsättni...
Nasim Sabouri
Underhåll av genomintegritet med DNA-helikaser.
Niklas Arnberg
Virusinfektioner utgör en stor börda för samhälle och sjukvård. Förutom att orsaka sjukdom och död så orsakar virusinfektioner även väldiga...
Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Här kan du läsa mer om Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Oliver Billker lab
The Billker lab studies how different species of Plasmodium, the parasites that cause malaria, spread between a human or animal host and mosquitoes...
Paolo Medini-forskargrupp
Information finns endast på engelska.
Forskningsämne: Neurovetenskap
Patrik Danielson-forskargrupp
Forskargruppen studerar framförallt mekanismer för sårläkning och ärrbildning, främst i ögats hornhinna, men även mekanismer för vävnadsnedbrytning...
Paulina Wanrooij
Mitokondriellt DNA.
Per Petersson-forskargrupp
Forskningsgruppens mål är att förstå hur olika delar av nervsystemet samverkar för att styra beteenden.
Forskningsämne: Neurovetenskap
Per Stål-forskargrupp
Vår grupp bedriver translationell forskning riktad mot frisk och sjuk skelett- och hjärtmuskulatur. Vår forskning omfattar studier av muskler och...
Per-Arne Oldenborg-forskargrupp
Vår forskargrupp arbetar med att öka kunskapen om det medfödda immunförsvarets funktioner. Vi studerar mekanismer som reglerar funktionen hos...
Peter Lind grupp
Exploring the limits of evolutionary forecasting using bacterial populations
Research group of Marta Bally – Physical Virology Umeå
Information om forskargruppen finns endast på engelska. Du kan byta språk genom att klicka på språkflaggan i övre högra hörnet på denna sida.
Forskningsämne: Biologi
Ronnie Berntsson
Strukturbiologi av gram-positiva typ 4 sekretionssystem.
Sara af Bjerkén-forskargrupp
Information finns enbart på engelska.
Sara Wilson-forskargrupp
Den svenska versionen av hemsidan är för tillfället under rekonstruktion. Under tiden hänvisar vi till den engelska versionen.
Forskningsämne: Molekylär medicin
Saskia Erttmann
Insight into inflammatory diseases – understanding the molecular mechanisms during the onset and resolution of inflammation
SFO-V
SFO-V är ett samarbete mellan Umeå universitet och Karolinska institutet.
Silvia Remeseiro
Genreglering och 3D organisation i Glioblastoma
Forskningsämne: Cancer, Molekylär medicin
Simon Tuck
Hur mycket mat behöver en mask och hur vet den hur mycket den behöver?
Forskningsämne: Molekylär medicin
Sjoerd Wanrooij
Molekylära mekanismer för DNA-reparation och replikering i mänskliga mitokondrier.
Staffan Bohm grupp
Establishment of functional and topographic identity of olfactory sensory neurons
Staffan Johansson-forskargrupp
Forskargruppen studerar nervcellers olika elektriska signaler och den roll jonkanaler och jontransportprotein spelar för signalernas uppkomst.
Forskningsämne: Neurovetenskap
Stefan Björklund
Mediatorkomplexet och dess funktion vid transkriptionsreglering på molekylär nivå.
Sun Nyunt Wai
We aim to clarify mechanisms and pathways modulated by bacteria in host cells through release of protein, e.g. toxins, associated with membrane...
Sven Bergström
Infection and virulence properties of Borrelia spirochetes, and the role of birds in the biology and ecology of tick-transmitted zoonoses
Sven Carlsson
Cellens proteintransporter.
Teresa Frisan
Role of bacterial genotoxins in modulation of intestinal mucosa homeostasis
Thomas Borén
Helicobacter pylori.
Thomas Grundström grupp
Control of mutagenesis and class switch recombination of antibody genes
Tor Ny
Translationsforskning.
Tufve Nyholm
Forskargrupp Tufve Nyholm
Forskningsämne: Medicinsk teknik
Tät.nu – eHälsa för prevention, självbehandling och behandling inom vården vid urininkontinens
Urininkontinens är ett komplext och kostsamt folkhälsoproblem som kan påverka livskvaliteten betydligt. Två av tre förbättras eller blir bra på...
U-Age
U-age är ett forskningsprojekt som avser att studera effekter av personcentrerad vård.
U-CHEC
U-CHEC är ett multidisciplinärt samarbete inom fakulteten.
U-motion lab
Rörelsekontroll efter stroke - kliniska och laboratoriebaserade utfallsmått och i relation till funktionell hjärnavbildning. U-motion lab
Ulf Ahlgren
”Att se diabetes” - Molekylärmedicinsk avbildning av bukspottkörteln
Forskningsämne: Molekylär medicin
Ulrich von Pawel-Rammingen grupp
Streptococcal IgG degrading proteases: Important virulence factors and biotechnological tools
UME-ACT - Aktiviteter bland äldre
UME-ACT Aktiviteter bland äldre
Umeå center for Functional Brain Imaging
Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI) etablerades i oktober 2001. UFBI driver och utvecklar hjärnavbildningsstudier vid Umeå Universitet...
Umeå Translational Respiratory EXercise group (U-TREX)
Umeå Translational Respiratory EXercise group är en multidisciplinär forskargrupp med inriktning på patientnära forskning bland personer med...
Vasili Hauryliuk grupp
Ribosome-associated factors involved in stress responses and antibiotic resistance
Victoria Shingler
Bacterial Signal-Sensing and Integration
Yuri Schwartz
Molecular Epigenetics
Åke Forsberg grupp
Molecular mechanism of Type III secretion systems
Åsa Rasmuson-Lestander grupp
Gene silencing and regulation in Drosophila melanogaster
Öhlund Lab
Öhlund Lab
Forskningsämne: Cancer