Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 december 2020)

printicon

Forskargrupper

Forskning bedrivs ofta i grupper eller profilområden av forskare med gemensamma forskningsintressen. Grupperna kan vara tvärvetenskapliga och ha medlemmar från olika dicipliner och kan alltså finnas listade under en eller flera fakulteter.

A - Ö

Ludmilla Morozova-Roche
Amyloidbildning i ex vivo och in vitro-material.
Lärande
Profilområde Lärande spänner över ett brett fält inom utbildningsvetenskap
Lärande och IKT
Forskningsämne: Pedagogik
Magnus Hultdin
Cellulärt åldrande i hematologiska celler och tumörbiologiska och prognostiska faktorer vid endometriecancer
Forskningsämne: Cancer
Maréne Landström
TGF-beta signaling- Tumor biology in prostate cancer
Forskningsämne: Cancer
Maria Fällman grupp
Molecular mechanisms involved in bacterial persistence in host tissue
Marin ekologi
Läs mer om forskningsområdet Marin ekologi
Forskningsämne: Ekologi
Marta Bally
Interaktioner mellan virus och cellmembran.
Martin Gullberg grupp
Molecular mechanisms of mechano-transcriptional activators
Martin Rutegård
Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer
Forskningsämne: Cancer, Klinisk medicin
Matematisk ekologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Ekologi