Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

Forskning bedrivs ofta i grupper eller profilområden av forskare med gemensamma forskningsintressen. Grupperna kan vara tvärvetenskapliga och ha medlemmar från olika dicipliner och kan alltså finnas listade under en eller flera fakulteter.

A - Ö

Medical Humanities Network
Medical (or health) humanities engages with questions about medicine and health from a variety of perspectives including anthropology, literature,...
Michael Dimitriou-forskargrupp
Information om gruppen finns enbart på engelska.
Forskningsämne: Neurovetenskap
Migration och polisiärt arbete
Forskningsprofilen Migration och polisiärt arbete har en bred ansats inom kontexten migration.
Mikael Wiberg-forskargrupp
Vår forskargrupp använder sig av vävnadsnybildande principer för att öka förståelsen för hur perifera nervskador och ryggmargskador kan repareras.
Mikko Lammi-forskargrupp
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...
Miljö- och naturresurspolitik
Läs mer om den forskning som bedrivs i gruppen.
Forskningsämne: Statsvetenskap
Monica Holmberg
Målet med vår forskning är att identifiera sjukdomsgener/proteiner som orsakar neurologiska och neuromuskulära sjukdomar och att bidra till ökad...
Forskningsämne: Molekylär medicin
MOVE
Forskningen syftar till att mäta, förstå och förklara människans fysiska kapacitet och rörelsekontroll vid neuromuskuloskeletala funktionsnedsättni...
Måltider inom skola, vård och omsorg
Hur får vi en måltid som är närings-, hälso-, miljömässigt och ekonomiskt hållbar?
Mätning och värdering av kostintag och kostdata
Vi studerar individers och gruppers kostintag för att se hur den mat vi äter påverkar individen.
N4 research group
N4 Research Group är en tvärvetenskaplig grupp forskare med fokus på kliniska interventionsstudier, kohortstudier, mekanistisk forskning samt...
Nanovetenskap
Här hittar du mer information om forskargruppen Nanovetenskap
Forskningsämne: Fysik
Nasim Sabouri
Underhåll av genomintegritet med DNA-helikaser.
NAUSICA: PrivAcy-AWare traNSparent deCIsions group
Läs mer om forskningsgruppen på dess engelska sida.
Forskningsämne: Datavetenskap