"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskargrupper inom Humanistisk fakultet

CogLing Umu
Ett nätverk av forskare med fokus på språk och kognition.
Forskningsområde: Språkvetenskap
FemHum
FemHum är en grupp humorforskare med en feministisk grundsyn. Mycket av den forskning vi ägnar oss åt undersöker humor utifrån olika maktförhålland...
Forskningsområde: Fysik, Pedagogik, Språkvetenskap
Forskargruppen Flerspråk
Flerspråk är ett nätverk av forskare med fokus på tvåspråkig och/eller flerspråkig kommunikation.
Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Forskargruppen är en sammanslutning av forskare aktiva inom utbildningshistoria och historiedidaktik.
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
LITUM
Läsande och skrivande pågår under en stor del av människors vakna tid i en mängd olika kontexter, på en mängd olika språk och med olika syften. Und...
Medical Humanities Network
Medicinsk (eller hälso-) humaniora engagerar sig i frågor om medicin och hälsa från olika perspektiv inklusive antropologi, litteratur, språk,...
NorrSam
NorrSam är ett nätverk för forskare i början av sin karriär (doktorander, postdoktorer, juniora forskare etc.) med intresse för samiska och...
Forskningsområde: Samisk forskning
Northern Linguistic Landscapes
Northern Linguistic Landscapes. Att visualisera språkliga landskap i Norr
Nätverket för spekulativ fiktion
Nätverket består av forskare som delar ett intresse för spekulativ fiktion och som utforskar ämnen som till exempel klimatförändring, artificiell...
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Religious History of the North (REHN)
Forskarnätverk med inriktning mot religionshistoria i norr.
Forskningsområde: Religionsvetenskap och teologi
Specialpedagogiska forskningsrådet
2016 bildades ett specialpedagogiskt forskningsråd. Rådets främsta uppgift är att fungera som en länk mellan institutionsverksamheten och den...
Syntaxnätverket
Syntaxnätverket består av forskare från Lunds, Linköpings, Göteborgs och Umeå universitet. Vi bedriver bred typologiskt orienterad generativ...
Forskningsområde: Språkvetenskap
Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD)
Forskningsmiljö samlar didaktikforskning i samhällskunskap, geografi, religionskunskap och historia.
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Umeå Group for Premodern Studies
UGPS är en forskargrupp som studerar perioder före 1800 med fokus på politisk kultur, genus och känslor.
Forskningsområde: Historia
Senast uppdaterad: 2022-08-17