Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskargrupper inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Anna Linusson Lab
Gruppen forskar om nya molekyler (ligander) med läkemedelsrelevans mot sömnsjuka, malaria och denguefeber.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Autonomous Distributed Systems Lab
Världsledande forskning inom autonoma distribuerade system.
Forskningsområde: Datavetenskap
Beräkningsmatematik
Här hittar du mer information om vår forskargrupp inom beräkningsmatematik
Forskningsområde: Matematik
Biofysik och biofotonikgruppen
Gruppen utvecklar och applicerar avancerade optiska tekniker för att studera biologiska system.
Forskningsområde: Fysik, Infektionsbiologi
Biogeokemi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Geovetenskap
Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF)
Samarbete för att stärka utmärkt forskning inom medicinsk teknik i norra Sverige.
Christian Hedberg Lab
På gång. Ha tålamod
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Civi-Lab
The Creativity & Interactivity & Visualization Computation Lab (civi-lab) studies emerging interactive and visualization technologies at the...
Debra Milton Lab
Vår grupp studerar virulens och överlevnad av fiskbakterien Vibrio anguillarum.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Deep Data Mining
Läs mer om forskningsgruppen Database and Data Mining.
Forskningsområde: Datavetenskap
Design Optimization
Läs mer om forskningsgruppen Design Optimization.
Forskningsområde: Datavetenskap
Digital fysik
Läs mer om forskningsgruppen Digital fysik.
Forskningsområde: Fysik
Digital Media Lab (DML)
Digital Media Lab är ett nätverk av forskare, lärare, doktorander och forskarstuderande som utför forskning och lärande inom media och interaktions...
Forskningsområde: Elektroteknik och systemteknik
Diskret matematik
Mer om vår forskning i diskret matematik
Forskningsområde: Matematik
EcoChange Umeå
Umeå universitet är värd för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.
Forskningsområde: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Elisabeth Sauer-Eriksson Lab
Vi designar och identifierar ämnen som kan hämma bakteriell virulens samt avveckla deras verkningsmekanism.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Enatomära tunna skikt och 2D-material
Forskningsledare: Hamid Reza Barzegar. Mer information om gruppen och dess forskning, gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsområde: Fysik
Energieffektivisering
Gruppen forskar om effektivisera energianvändning som krävs för hållbar utveckling både lokalt och globalt.
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Erik Chorell lab
Störa och studera komplexa biologiska processer för att undersöka deras läkemedelspotential.
Forskningsområde: Cancer, Kemi
Evolutionsbiologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Biologi
Fabrication of nanostructured functional coatings using solution precursor plasma spraying
We are developing a solution-precursor plasma spraying (SPPS) process to form coatings with nanostructured features for applications in...
Forskningsområde: Fysik
Foundations of Language Processing
Läs mer om forskningsgruppen Foundations of Language Processing.
Forskningsområde: Datavetenskap
Fredrik Almqvist Lab
Design och syntes av biologiskt aktiva föreningar mot infektions- och neurodegenerativa sjukdomar.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Gerhard Gröbner Lab
Vi använder NMR-metoder för att förstå funktion av biologiska membran, deras proteiner samt roll i sjukdomar.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi, Kemi
Gruppen för optisk frekvenskamsspektroskopi
Gruppen arbetar med forskning om optisk frekvenskamspektroskopi.
Forskningsområde: Fysik
Hans Wolf-Watz grupp
Forskar om typ III-utsöndringssystemet för patogenen Yersinia.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Henrik Antti Lab
text
Forskningsområde: Cancer
Högpresterande och automatisk databehandling
Vi arbetar med utveckling och analys av numeriska algoritmer med fokus på numerisk linjär algebra. Främst fokuserar vi på applikationer inom...
Inbyggda System Grupp (ESL)
Inbyggda System Gruppen (ESL) är en forskargrupp vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Vårt forskningsområde är inbyggda system med...
Intelligent Robotics
Läs mer om forskningsgruppen Intelligent Robotics.
Forskningsområde: Datavetenskap
Interactive and Intelligent Systems
Läs mer om forskningsgruppen Interactive and Intelligent Systems.
Forskningsområde: Datavetenskap
Jan Larsson Lab
Gruppen studerar kromosomspecifika genregleringsmekanismer och kromosomspecifika adapteringar.
Johan Trygg Chemometrics Lab
Vi använder avancerad dataanalys för att förstå komplexa biologiska system mha datadrivna modelleringsverktyg.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Karina Persson Lab
Vår grupp studerar struktur och funktion av bakteriella virulensfaktorer.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Katharina Wulff grupp
Non-visual responses to natural daylight in human physiology and mental health
Komplexa system
Forskningsledare: Martin Rosvall. För mer information om gruppen och dess forskning gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsområde: Fysik
Laserfysikgruppen
Forskningsledare är Ove Axner. För mer information om gruppens forskning, gå till den engelska versionen.
Forskningsområde: Fysik
Lena Svensson Lab
Vår forskargrupp är intresserad av hur man förstår hur integriner regleras och återanvänds.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Limnisk ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi
Logic and Applications
Läs mer om forskningsgruppen Logic and Applications.
Madeleine Ramstedt Lab
Vår grupp studerar interaktioner mellan bakterier och material.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Marin ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi
Maskininlärning
Vi forskar inom maskininlärning, med både metod- och teoriutveckling samt tillämpningar inom maskininlärning.
Forskningsområde: Cancer, Datavetenskap
Matematisk ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi
Matematisk modellering och analys
Mer om matematisk modellering och analys
Forskningsområde: Matematik
Materialteknik
Mer information kommer inom kort.
Matrix Computations with Applications
Läs mer om forskningsgruppen Matrix Computations with Applications.
Forskningsområde: Datavetenskap
Matthew Francis Lab
Francis laboratorium har som ambition att förstå bakteriers fysiologi och patogenes.
Mattias Alenius
Our group is interested in the essential regulatory processes that control and maintain neuronal activity and which malfunction cause diseases like...
Medicinsk teknik
Mer information kommer inom kort.
Mikael Elofsson lab
Gruppen studerar inhibitorer av bakteriella virulenssystem.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Nano for energy
Här hittar du mer information om forskargruppen Nanovetenskap
Forskningsområde: Fysik
Nanomaterials and energy storage
Forskningsledare: Dr. Alexandr Talyzin. Mer information om gruppen och dess forskning, gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsområde: Fysik
Naturvetenskap Teknik och Genus
Forskningsgruppen läser och diskuterar naturvetenskap, teknik och genus.
Natuschka Lee lab
Vår forskning handlar om relevanta mikrober för vår miljö och hälsa.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
NAUSICA: PrivAcy-AWare traNSparent deCIsions group
Vi är intresserade av transparenta AI-system som är integritetsmedvetna. Vi fokuserar på dataintegritet för databehandling, integritetsmedveten...
Forskningsområde: Datavetenskap
Non-linear estimation and contact-free measurements
Läs mer om forskningsgruppen Non-linear estimation and contact-free measurements.
Forskningsområde: Datavetenskap
Nya material under extrema förhållanden
Forskningsledare: Ove Andersson. För mer information om gruppen och dess forskning gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsområde: Fysik
Oliver Billker Lab
Gruppen studerar hur malariaparasiter sprider sig mellan värd och mygga och deras reproduktion.
Oordnade nanomaterial
Här hittar du mer information om forskargruppen Oordnade nanomaterial
Forskningsområde: Fysik
Organisk elektronik och fotonik
Organisk elektronik omfattar utveckling av elektroniskt och optiskt aktiva organiska material och realisering av nydanande och praktiska komponente...
Forskningsområde: Fysik
Paleolimnologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Miljövetenskap
Parallel and High-Performance Computing
Läs mer om forskningsgruppen Parallel and High-Performance Computing.
Forskningsområde: Datavetenskap
Parallel and Scientific Computing
Mer information kommer.
Forskningsområde: Datavetenskap
Peter Lind Lab
Modellerar och förutsäger evolution av biofilmbildande eller antibiotikaresistens hos Pseudomonas bakterier.
Programvaruteknik och säkerhet – Umeå universitet
Läs mer om den nya forskargruppen inom datasäkerhet.
Relativistiska attosekundfysiklaboratoriet (REAL)
Forskningsledare: László Veisz . För mer information om gruppen och dess forskning gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsområde: Fysik
Responsible Artificial Intelligence
Läs mer om forskningsgruppen Responsible Artificial Intelligence.
Forskningsområde: Datavetenskap
Restaureringsekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi
Robotik och Reglerteknik Grupp (RCLab)
Forskningen är fokuserad på utvecklandet av matematiska modeller för reella system, allt från hydrauliska kranar till vätskeflödet i en mänsklig...
Forskningsområde: Elektroteknik och systemteknik
Rymdplasmafysik
Här hittar du mer om forskargruppen Rymdplasmafysik
Forskningsområde: Fysik
Samverkande och intelligenta inbyggda system
Vi ser idag en revolution i användningen av artificiell intelligens och autonoma system, där maskiner som ska underlätta såväl vårt arbete som vår...
Forskningsområde: Elektroteknik och systemteknik
Saskia Erttmann Lab
Forskar om inflammatoriska sjukdomar - molekylära mekanismerna vid debut och upplösning av inflammation.
Socially aware AI
Förbättra AI-system så de kan vara medvetna om sin sociala kontext.
Forskningsområde: Datavetenskap
Spatial Cognitive Engineering
Läs mer om Spatial Cognitive Engineering.
Forskningsområde: Datavetenskap
Specialpedagogiska forskningsrådet
2016 bildades ett specialpedagogiskt forskningsråd. Rådets främsta uppgift är att fungera som en länk mellan institutionsverksamheten och den...
Statistisk inlärning och inferens för spatiotemporala data
The research group at the Department of Mathematics and Mathematical Statistics is led by Prof. Jun Yu and conducts research in signal/image analys...
Forskningsområde: Matematik, Statistik
Teresa Frisan Lab
Vi forskar om bakteriella genotoxiners roll vid modulering av homeostas i slemhinnan.
Terrester ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi
Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab)
Forskningsområdet rör termokemisk energiomvandling av framför allt biomassa, men även av andra fasta och flytande bränslen. Grundforskningen är...
Forskningsområde: Energiteknik
Tillämpad laserspektroskopi
Förbränningsdiagnostik, andningsgasanalys och kemisk avbildning
Forskningsområde: Energiteknik, Fysik, Medicinsk teknik
Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)
UFM är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola.
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Umeå Science Education Research (UmSER)
UmSER är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola
Forskningsområde: Biologi, Fysik, Kemi, Utbildningsvetenskap
Uwe Sauer Lab
Text kommer. Ha tålamod
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Victoria Shingler Lab
Vi forskar om bakteriell signalavkänning och integration.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
XAI – Explainable AI
Read more: XAI – Explainable AI
Forskningsområde: Datavetenskap
Yaowen Wu Lab
Undersöker med med kemiska och kemo-optogenetiska metoder autofagi och membrantrafik reglerad av GTPaser.
Forskningsområde: Infektionsbiologi