"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskargrupper inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

AI för datahantering
Världsledande forskning som hjälper företag och myndigheter att fullt ut utnyttja potentialen i sina data.
AKTIKON
Forskar om hur arbetsmiljö, hälsa och produktivitet påverkas av arbete i olika kontorsmiljöer.
Alexandr Talyzin lab
Vi forskar om applikationer av grafenrelaterat material i superkondensatorer och som sorbenter.
Forskningsområde: Fysik, Materialvetenskap
Andre Mateus lab
Vår grupp studerar hur proteiner fungerar och interagerar i bakteriearter i människans tarmflora.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Andy Ohlin lab
I vår grupp fokuserar vi på utvecklande av nya oorganiska material för det framtida samhället.
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Anna Linusson Lab
Gruppen forskar om nya molekyler (ligander) med läkemedelsrelevans mot sömnsjuka, malaria och denguefeber.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Arkitektur och trä
Forskningsgruppen för arkitektur och trä vid UMA stöder och främjar mångsidig arkitekturforskning om människors engagemang kring skogar, träd samt...
Forskningsområde: Arkitektur
Att göra arkitektur politiskt
Forskargruppen undersöker hur arkitektur – genom sin egen kompetenszon – kan bidra till emancipation i vår tidsålder av kosmopolitisering. Det...
Forskningsområde: Arkitektur
Autonomous Distributed Systems Lab
Världsledande forskning inom autonoma distribuerade system.
Forskningsområde: Datavetenskap
Beräkningsmatematik
Om vår forskargrupp inom beräkningsmatematik
Forskningsområde: Matematik
Biofysik och biofotonikgruppen
Gruppen utvecklar och applicerar avancerade optiska tekniker för att studera biologiska system.
Forskningsområde: Fysik, Infektionsbiologi
Biogeokemi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Geovetenskap
Biostatistics and bioinformatics
Forskargruppen leds av Patrik Rydén vid institutionen för matematik och matematisk statistik.
Forskningsområde: Matematik, Statistik
Carlos Martín lab
Bioraffinering av lignocellulosa, uppgradering av restströmmar till biodrivmedel och biobaserade material.
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Christian Hedberg Lab
Vi utvecklar kemiska verktyg för att undersöka infektionsmekanismer på molekylär nivå.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Christiane Funk lab
Växtproteasers funktion samt nordiska mikroalger för återvinning av avloppsvatten och generering av biomassa.
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Civi-Lab – framtidens lösningar inom visuella interaktiva och kreativa upplevelser
Framtiden inom visuella interaktiva och kreativa upplevelser.
Debra Milton Lab
Vår grupp studerar virulens och överlevnad av fiskbakterien Vibrio anguillarum.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Deep Data Mining
Mönster, samband och trender i stora datamängder.
Forskningsområde: Datavetenskap
Design Optimization
Om att utnyttja kraften i datasimuleringar och optimering i konstruktionsprocessen.
Forskningsområde: Datavetenskap
Designing Cycles at 64° - Interior Landscapes and the Water-Energy-Food Nexus
Designing Cycles at 64° - Interior Landscapes and the Water-Energy-Food Nexus arbetar för att förvandla byggnader och deras invånare från att vara...
Forskningsområde: Arkitektur
Digital fysik
Läs mer om forskningsgruppen Digital fysik.
Forskningsområde: Fysik
Digital Media Lab (DML)
Digital Media Lab är ett nätverk av forskare, lärare, doktorander och forskarstuderande som utför forskning och lärande inom media och interaktions...
Forskningsområde: Elektroteknik och systemteknik
Digitala material
Gruppen strävar efter att minska byggnaders koldioxidavtryck med materialinnovation genom beräkningsarbetsflöden som tillåter samspelet mellan form...
Forskningsområde: Arkitektur
Diskret matematik
Om vår forskning i diskret matematik
Forskningsområde: Matematik
EcoChange Umeå
Umeå universitet är värd för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.
Eduardo Gracia Lab
Vi gör det bästa utav heterogeniteten i nanomaterial.
Forskningsområde: Fysik, Materialvetenskap
Elisabeth Sauer-Eriksson Lab
Vi designar och identifierar ämnen som kan hämma bakteriell virulens samt avveckla deras verkningsmekanism.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Enatomära tunna skikt och 2D-material
Forskningsledare: Hamid Reza Barzegar. Mer information om gruppen och dess forskning, gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsområde: Fysik
Energieffektivisering
Gruppen forskar om effektivisera energianvändning som krävs för hållbar utveckling både lokalt och globalt.
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Eric Libby lab
Vi studerar hur enkla organismer utvecklas till komplexa.
Erik Björn lab
Vi studerar kemiska och biologiska processer av spårmetaller, från molekylär nivå till ekosystemnivå.
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi
Erik Chorell lab
Störa och studera komplexa biologiska processer för att undersöka deras läkemedelspotential.
Forskningsområde: Cancer, Kemi
Evolutionsbiologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Biologi
Finansiell matematik och ekonomi
Läs mer om forskargruppen på den engelska sidan.
Formella metoder för pålitlig hybrid intelligens
Hybridintelligens uppstår genom samarbete mellan människor och intelligenta system i syfte att göra det möjligt för människor att uppnå sina mål på...
Forskningsområde: Datavetenskap
Foundations of Language Processing
Läs mer om forskningsgruppen Foundations of Language Processing.
Forskningsområde: Datavetenskap
Fredrik Almqvist Lab
Design och syntes av biologiskt aktiva föreningar mot infektions- och neurodegenerativa sjukdomar.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Funktionalanalys och operatorteori
Läs mer om forskargruppen på den engelska sidan.
Funktionell dataanalys och spatial statistik
Forskargruppen leds av prof. Sara Sjöstedt de Luna vid institutionen för matematik och matematisk statistik. Mer information om forskargruppen finn...
Forskningsområde: Matematik, Statistik
Förklarande AI
Read more: XAI – Explainable AI
Forskningsområde: Datavetenskap
Geometri
Om vår forskning i geometri
Forskningsområde: Matematik
Geometrisk djupinlärning
Läs mer om forskargruppen på den engelska sidan.
Forskningsområde: Matematik, Statistik
Gerhard Gröbner Lab
Vi använder NMR-metoder för att förstå funktion av biologiska membran, deras proteiner samt roll i sjukdomar.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi, Kemi
Green Distributed Computing group
Vår forskning syftar till att förbättra energieffektiviteten och minska koldioxidutsläppen i molnen.
Gruppen för optisk frekvenskamsspektroskopi
Gruppen arbetar med forskning om optisk frekvenskamspektroskopi.
Forskningsområde: Fysik
Gruppteori
Forskningsområde: Matematik
Hans Wolf-Watz lab
Forskar om typ III-utsöndringssystemet hos patogenen Yersinia.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Henrik Antti Lab
Kemometrisk bioinformatik för studier av (cancer)sjukdomar.
Forskningsområde: Cancer, Kemi
Högpresterande och automatisk databehandling
Vi arbetar med utveckling och analys av numeriska algoritmer med fokus på numerisk linjär algebra. Främst fokuserar vi på applikationer inom...
Inbyggda System Grupp (ESL)
Inbyggda System Gruppen (ESL) är en forskargrupp vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Vårt forskningsområde är inbyggda system med...
Intelligent Human-Buildings Interactions lab
Ett Intelligent Human-Buildings Interaction Lab (IHBI) etableras vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet. Syftet är...
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Intelligent Robotics
Läs mer om forskningsgruppen Intelligent Robotics.
Forskningsområde: Datavetenskap
Interactive and Intelligent Systems
Läs mer om forskningsgruppen Interactive and Intelligent Systems.
Forskningsområde: Datavetenskap
Interpresence Institute
En tvärvetenskaplig organisation som använder alla tillgängliga metoder för att sätta fokus på det där med att vara närvarande, tillsammans.
Forskningsområde: Design, Psykologi
Jan Larsson Lab
Gruppen studerar kromosomspecifika genregleringsmekanismer och kromosomspecifika adapteringar.
Jean-Francois Boily lab
Vi forskar om mineraldriven miljökatalys: från jordskorpan till atmosfären och andra planeter.
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Jia Wang lab
Vår grupp studerar lågdimensionella halvledarmaterial.
Forskningsområde: Fysik, Materialvetenskap
Johan Trygg Chemometrics Lab
Avancerad dataanalys för att förstå komplexa biologiska system mha datadrivna modelleringsverktyg.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Jyri-Pekka Mikkola lab
Olika material i fast eller flytande form, t.ex. heterogen katalysator, jonisk vätska och eutektisk blandning.
Forskningsområde: Kemi
Karina Persson Lab
Vår grupp studerar struktur och funktion av bakteriella virulensfaktorer.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Katharina Wulff grupp
Människans reaktioner på naturligt dagsljus i fysiologi och psykisk hälsa.
Knut Irgum lab
text
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Komplex analys
Läs mer om forskargruppen på den engelska sidan.
Komplexa system
Forskningsledare: Martin Rosvall. För mer information om gruppen och dess forskning gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsområde: Fysik
Laserfysikgruppen
Forskningsledare är Ove Axner. För mer information om gruppens forskning, gå till den engelska versionen.
Forskningsområde: Fysik
Leif Jönsson Lab
Bioraffinering av lignocellulosa, skogsindustriprocesser, industriell bioteknik, samt nedbrytningsenzymer.
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Lena Svensson Lab
Vår forskargrupp är intresserad av att förstå hur integriner regleras och återanvänds.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Limnisk ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi
Linda Sandblad lab
Studerar skelettproteiner och proteinkomplex i bakterier på nanonivå.
Logic and Applications
Läs mer om forskningsgruppen Logic and Applications.
Ludvig Edman lab
Utveckling av optoelektronik baserad på organiska halvledare med fokus på funktionalitet och hållbarhet.
Forskningsområde: Fysik, Materialvetenskap
Madeleine Ramstedt Lab
Vår grupp studerar interaktioner mellan bakterier och material.
Magnus P Andersson Lab
Utvecklar synkrotron-baserad tidsupplöst röntgenmetodologi och studerar proteindynamik hos membranproteiner.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Magnus Wolf-Watz lab
Strukturbiologiska och biokemiska kopplingar mellan humana proteinkinaset AuroraB och prostatacancer.
Forskningsområde: Cancer, Kemi
Marin ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi
Maskininlärning
Vi forskar inom maskininlärning, med både metod- och teoriutveckling samt tillämpningar inom maskininlärning.
Forskningsområde: Cancer, Datavetenskap
Matematisk biologi
Läs mer om forskargruppen på den engelska sidan.
Matematisk ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi
Matematisk modellering och analys
Om vår forskning inom matematisk modellering och analys
Forskningsområde: Matematik
Matematisk programmering
Läs mer om forskningsgruppen på den engelska sidan.
Forskningsområde: Datavetenskap, Matematik
Materialteknik
Utveckling och karakterisering av materialegenskaper och sammansättning.
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi
Matrix Computations with Applications
Läs mer om forskningsgruppen Matrix Computations with Applications.
Forskningsområde: Datavetenskap
Matthew Francis Lab
Francis laboratorium har som ambition att förstå bakteriers fysiologi och patogenes.
Max Renner lab
text kommer snart
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Medicinsk teknik
Medicinsk avbildning, fysiologiska tryck- och flödesmätningar, biomedicinsk signalanalys.
Forskningsområde: Fysik, Medicinsk teknik
Merve Yeşilbaş Lab
Akvatisk (geo)kemi hos Mars och iskalla världar i vårt solsystem, med fokus på extrema miljöer på jorden.
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Michael Holmboe lab
Nano-geokemi speciellt inriktat på gränsskiktet mellan vatten och mineralytor av främst olika silikatmineral.
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Mikael Elofsson lab
Gruppen utvecklar nya typer av antivirala och antibakteriella substanser.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Nanomaterials and energy storage
Forskningsledare: Dr. Alexandr Talyzin. Mer information om gruppen och dess forskning, gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsområde: Fysik
Naser Tavajohi lab
Vår forskning är inriktad på att utveckla konstgjorda membran för separations- och reningsapplikationer
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Naturvetenskap Teknik och Genus
Forskningsgruppen läser och diskuterar naturvetenskap, teknik och genus.
Natuschka Lee lab
Vår forskning handlar om relevanta mikrober för vår miljö och hälsa.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
NAUSICA: PrivAcy-AWare traNSparent deCIsions group
Vi är intresserade av transparenta AI-system som är integritetsmedvetna.
Forskningsområde: Datavetenskap
Non-linear estimation and contact-free measurements
Läs mer om forskningsgruppen Non-linear estimation and contact-free measurements.
Forskningsområde: Datavetenskap
Nya material under extrema förhållanden
Forskningsledare: Ove Andersson. För mer information om gruppen och dess forskning gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsområde: Fysik
Oliver Billker Lab
Gruppen studerar hur malariaparasiter sprider sig mellan värd och mygga och deras reproduktion.
Omsorgens infrastrukturer: arkitektur, levbara liv och rättvisa miljöer
Gruppen samlar forskare och lärare med intresse för sociala, kulturella, politiska och erfarenhetsmässiga dimensioner av arkitektur och urbanism...
Forskningsområde: Arkitektur
Paleolimnologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Miljövetenskap
Parallel and Scientific Computing
Mer information kommer.
Forskningsområde: Datavetenskap
Parallella och högpresterande beräkningar
Läs mer om forskningsgruppen Parallel and High-Performance Computing.
Forskningsområde: Datavetenskap
Partiella differentialekvationer
Läs mer om forskargruppen på den engelska sidan.
Peter Lind Lab
Modellerar och förutsäger evolution av biofilmbildande eller antibiotikaresistens hos Pseudomonas bakterier.
Programvaruteknik och säkerhet
Läs mer om den nya forskargruppen inom datasäkerhet.
Queera perspektiv på automatiserad teknik för ansiktsanalys (Queer AI)
Forskningsgruppen Queer AI arbetar med frågor om risker och möjligheter med automatiserad AI och ansiktsanalys (FA) ur ett queerperspektiv.
Relativistiska attosekundfysiklaboratoriet (REAL)
Forskningsledare: László Veisz . För mer information om gruppen och dess forskning gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsområde: Fysik
Responsible Artificial Intelligence
Läs mer om forskningsgruppen Responsible Artificial Intelligence.
Forskningsområde: Datavetenskap
Restaureringsekologi
Forskningsområde vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.
Forskningsområde: Ekologi
Robotik och Reglerteknik Grupp (RCLab)
Forskningen är fokuserad på utvecklandet av matematiska modeller för reella system, allt från hydrauliska kranar till vätskeflödet i en mänsklig...
Forskningsområde: Elektroteknik och systemteknik
Rymdplasmafysik
Här hittar du mer om forskargruppen Rymdplasmafysik
Forskningsområde: Fysik
Samverkande och intelligenta inbyggda system
Vi ser idag en revolution i användningen av artificiell intelligens och autonoma system, där maskiner som ska underlätta såväl vårt arbete som vår...
Forskningsområde: Elektroteknik och systemteknik
Saskia Erttmann Lab
Forskar om inflammatoriska sjukdomar - molekylära mekanismerna vid debut och upplösning av inflammation.
Semiparametrisk regression och numeriska metoder
Läs mer om forskargruppen på den engelska sidan.
Forskningsområde: Matematik, Statistik
Skapandet av den samtida staden
Forskargruppen syftar till att undersöka stadens nuvarande omvandling och observera de många förändringar som är relaterade till vår tids...
Forskningsområde: Arkitektur
Socially aware AI
Förbättra AI-system så de kan vara medvetna om sin sociala kontext.
Forskningsområde: Datavetenskap
Solomon Tesfalidet Lab
Utveckling av elektrokemiska metoder för kemisk analys, materialvetenskap och cancerforskning.
Forskningsområde: Cancer, Materialvetenskap
Spatial Cognitive Engineering
Läs mer om Spatial Cognitive Engineering.
Forskningsområde: Datavetenskap
Specialpedagogiska forskningsrådet
2016 bildades ett specialpedagogiskt forskningsråd. Rådets främsta uppgift är att fungera som en länk mellan institutionsverksamheten och den...
Statistisk inlärning och inferens för spatiotemporala data
Vi bedriver forskning inom signal/bildanalys och statistiskt lärande för tid-rumsstatistik.
Forskningsområde: Cancer, Matematik, Statistik
Sustainable Food Transitions
Forskargruppens mål är att underlätta övergången till hållbara, hälsosamma och välsmakande matvanor där historiska, kulturella och sociala...
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Svenska Hemmetstudier
Forskargruppen Svenska hemmetstudier har sin utgångspunkt i Umeå och undersöker bostadsarkitekturen och hemsfären som två sidor sidor av samma...
Forskningsområde: Arkitektur
TC4F
Trees and Crops for the Future (TC4F) är ett strategiskt forskningsområde (SFO) vid SLU med Umeå Universitet och SkogForsk som samarbetspartners....
Forskningsområde: Naturresursforskning
Teresa Frisan Lab
Vi forskar om bakteriella genotoxiners roll vid modulering av homeostas i slemhinnan.
Terrester ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi
Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab)
Forskningsområdet rör termokemisk energiomvandling av framför allt biomassa, men även av andra fasta och flytande bränslen. Grundforskningen är...
Forskningsområde: Energiteknik
Thomas Wågberg lab
Syntes och karakterisering av olika typer av nanomaterial.
Forskningsområde: Fysik, Materialvetenskap
Tillämpad optik
Förbränningsdiagnostik, andningsgasanalys och kemisk avbildning.
Forskningsområde: Energiteknik, Fysik, Medicinsk teknik
Ulrika Westerlind lab
Vi forskar om molekylära verktyg för att kartlägga bakteriers interaktioner med värdmucinen O-glykom.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Ultrasnabb Nanovetenskap
I vår grupp studerar vi både grundläggande och tillämpade aspekter av ljus-materia-interaktioner.
Forskningsområde: Fysik, Materialvetenskap
Umeå Science Education Research (UmSER)
UmSER är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola
Forskningsområde: Biologi, Fysik, Kemi, Utbildningsvetenskap
Uwe Sauer Lab
Strukturbiologi och bioinformatik för att förstå processer i proteiner: veckning, stabilitet, interaktioner.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Victoria Shingler Lab
Vi forskar om bakteriell signalavkänning och integration.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Wolfgang Schröder Lab
Vi forskar på strukturen och funktionen hos det fotosyntetiska proteinkomplexet PSII.
Forskningsområde: Kemi
Yaowen Wu Lab
Undersöker med kemiska och kemo-optogenetiska metoder autofagi och membrantrafik reglerad av GTPaser.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Senast uppdaterad: 2022-08-17