Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

Forskning bedrivs ofta i grupper eller profilområden av forskare med gemensamma forskningsintressen. Grupperna kan vara tvärvetenskapliga och ha medlemmar från olika dicipliner och kan alltså finnas listade under en eller flera fakulteter.

A - Ö

Niklas Arnberg
Virusinfektioner utgör en stor börda för samhälle och sjukvård. Förutom att orsaka sjukdom och död så orsakar virusinfektioner även väldiga...
Non-linear estimation and contact-free measurements
Läs mer om forskningsgruppen Non-linear estimation and contact-free measurements.
Forskningsämne: Datavetenskap
Nordic Gender Equality Network (NoGen)
Nätverk om hur jämställdhet formas inom den nordiska modellen för välfärdsstat, arbetsliv och familj
Forskningsämne: Genusvetenskap, Socialt arbete
Nordiskt forskarnätverk inom Nordplus
I Sverige, Finland och Norge finns ett gemensamt intresse och uttryckta nationella mål som skriver fram att vi skall ha en skola för alla. Respekti...
Normkritisk design
Samhällets digitalisering är idag ett omfattande och sammanflätat fenomen som bland annat handlar om hur digital teknik och digitala material...
Forskningsämne: Informatik
Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Här kan du läsa mer om Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Norrsyn
Norrsyn är ett nätverk för humanistiska fakultetens forskare som arbetar med frågor som berör det norra, det nordliga, och det arktiska.
Northern Linguistic Landscapes
Northern Linguistic Landscapes. Att visualisera språkliga landskap i Norr
Nya material under extrema förhållanden
Forskningsledare: Ove Andersson. För mer information om gruppen och dess forskning gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsämne: Fysik
Oliver Billker lab
The Billker lab studies how different species of Plasmodium, the parasites that cause malaria, spread between a human or animal host and mosquitoes...
Oordnade nanomaterial
Här hittar du mer information om forskargruppen Oordnade nanomaterial
Forskningsämne: Fysik
Organisation, profession och kunskap
Betraktar organisation, profession och kunskap som ett sammanhängande forskningsområde
Forskningsämne: Socialt arbete
Organisk elektronik och fotonik
Forskningsledare: Ludvig Edman. Organisk elektronik omfattar utveckling av elektroniskt och optiskt aktiva organiska material och realisering av...
Forskningsämne: Fysik