Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon

Forskargrupper

Forskning bedrivs ofta i grupper eller profilområden av forskare med gemensamma forskningsintressen. Grupperna kan vara tvärvetenskapliga och ha medlemmar från olika discipliner och kan alltså finnas listade under en eller flera fakulteter.

A - Ö

Mikko Lammi-forskargrupp
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...
Miljö- och naturresurspolitik
Läs mer om den forskning som bedrivs i gruppen.
Forskningsområde: Statsvetenskap
Monica Holmberg
Målet med vår forskning är att identifiera sjukdomsgener/proteiner som orsakar neurologiska och neuromuskulära sjukdomar och att bidra till ökad...
Forskningsområde: Molekylär medicin
MOVE
Forskningen syftar till att mäta, förstå och förklara människans fysiska kapacitet och rörelsekontroll vid neuromuskuloskeletala funktionsnedsättni...
Måltider inom skola, vård och omsorg
Hur får vi en måltid som är närings-, hälso-, miljömässigt och ekonomiskt hållbar?
Mätning och värdering av kostintag och kostdata
Vi studerar individers och gruppers kostintag för att se hur den mat vi äter påverkar individen.
N4 research group
N4 Research Group är en tvärvetenskaplig grupp forskare med fokus på kliniska interventionsstudier, kohortstudier, mekanistisk forskning samt...
Nanovetenskap
Här hittar du mer information om forskargruppen Nanovetenskap
Forskningsområde: Fysik
Nasim Sabouri
Underhåll av genomintegritet med DNA-helikaser.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
NAUSICA: PrivAcy-AWare traNSparent deCIsions group
Läs mer om forskningsgruppen på dess engelska sida.
Forskningsområde: Datavetenskap
Niklas Arnberg
I vår grupp studerar vi de molekyler och mekanismer som virus behöver för att binda till och ta sig in i våra celler.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Nilsson Grupp
Implementering av personlig medicin
Forskningsområde: Cancer
Non-linear estimation and contact-free measurements
Läs mer om forskningsgruppen Non-linear estimation and contact-free measurements.
Forskningsområde: Datavetenskap
Nordic Gender Equality Network (NoGen)
Nätverk om hur jämställdhet formas inom den nordiska modellen för välfärdsstat, arbetsliv och familj
Forskningsområde: Genusvetenskap, Socialt arbete