Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

A - Ö

Psykisk ohälsa och den digitala sfären
Forskningen utgår från en profil vid Institutionen för socialt arbete som fokuserar verksamheter inom hälso- och sjukvård samt psykiatriska...
Radikalism, närpolis och trygghet
Inom profilen bedrivs bland annat forskning om frågor som kretsar kring samverkan mellan civilsamhälle och lokala offentliga aktörer i syfte att...
Relativistiska attosekundfysiklaboratoriet (REAL)
Forskningsledare: László Veisz . För mer information om gruppen och dess forskning gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsämne: Fysik
Religious History of the North (REHN)
Forskarnätverk med inriktning mot religionshistoria i norr.
Responsible Artificial Intelligence
Läs mer om forskningsgruppen Responsible Artificial Intelligence.
Forskningsämne: Datavetenskap
Restaureringsekologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Ekologi
Richard Palmqvist
Kolorectal cancer
Forskningsämne: Cancer
RiseB - Forskningsinstitutet för hållbarhet och företagsetik
RiseB strävar efter att vara en drivkraft för förändring i hållbar och etisk riktning.
Forskningsämne: Företagsekonomi
Robin Fåhraeus
Whisper mutationer
Robotik och Reglerteknik Grupp (RCLab)
Forskningen är fokuserad på utvecklandet av matematiska modeller för reella system, allt från hydrauliska kranar till vätskeflödet i en mänsklig...
Ronnie Berntsson
Strukturbiologi av gram-positiva typ 4 sekretionssystem.
Rymdplasmafysik
Här hittar du mer om forskargruppen Rymdplasmafysik
Forskningsämne: Fysik
Rätten, välfärden och arbetsmarknaden
Forskning inom frågor med arbetsrättslig inriktning, välfärd, socialförsäkringar och arbetsmarknad.
Forskningsämne: Juridik