Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

Forskning bedrivs ofta i grupper eller profilområden av forskare med gemensamma forskningsintressen. Grupperna kan vara tvärvetenskapliga och ha medlemmar från olika dicipliner och kan alltså finnas listade under en eller flera fakulteter.

A - Ö

Stefan Björklund
Mediatorkomplexet och dess funktion vid transkriptionsreglering på molekylär nivå.
Stefan Marklund
ALS-forskning
Stress och hälsa i polisarbete
Den forskning som bedrivs i polisiärt arbete inom profilen stress och hälsa behandlar centrala frågor i polisers och polisstudenters vardag. En frå...
Sven Carlsson
Cellens proteintransporter.
Swedish Center for Digital Innovation
Inom detta center bedrivs studier av digitalisering och digital innovation inom näringsliv såväl som offentlig sektor.
Syntaxnätverket
Syntaxnätverket består av forskare från Lunds, Linköpings, Göteborgs och Umeå universitet. Vi bedriver bred typologiskt orienterad generativ...
Forskningsämne: Språkvetenskap
Särskolenätverket Norr
Ett specialpedagogiskt nätverk för alla skolformer. Särskolenätverket Norr består av representanter från de fem nordligaste länen. Dessa...
Terrester ekologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Ekologi
The Economic Policy Network
Ekonomisk politik har utgjort ett gemensamt tema i mycket av den nationalekonomiska forskning som bedrivits vid Umeå universitet de senaste två...
Forskningsämne: Nationalekonomi
Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab)
Forskningsområdet rör termokemisk energiomvandling av framför allt biomassa, men även av andra fasta och flytande bränslen. Grundforskningen är...
Forskningsämne: Energiteknik
Thomas Borén
Helicobacter pylori.
Thomas Brännström
ALS-forskning
Tillämpad forskning om digitala praktiker inom utbildning
Forskningsprofilen har ett intresse för digitala praktiker inom och utanför formell utbildnings.
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap