Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

Forskning bedrivs ofta i grupper eller profilområden av forskare med gemensamma forskningsintressen. Grupperna kan vara tvärvetenskapliga och ha medlemmar från olika dicipliner och kan alltså finnas listade under en eller flera fakulteter.

A - Ö

Anna Berghard
Cell biology and physiology of the mammalian primary and accessory olfactory systems
Anna Överby Wernstedt
Det finns förmodligen inte så många människor som gillar virus. Anna Överby Wernstedt vid Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universit...
Anne-Marie Fors Connolly
Puumala Orthohantavirus orsakar “sorkfeber” i Sverige. Sjukdomen karakteriseras av låga nivåer av blodplättar och nedsatt njurfunktion. Patienter k...
Autonomous Distributed Systems Lab
Läs mer om forskningsgruppen Autonomous Distributed Systems.
Forskningsämne: Datavetenskap
Barbara Sixt grupp
Cell-autonomous immunity
Barn, unga och familjer i välfärdssamhället
Villkoren för barn, unga och familjer är centrala frågor i det sociala arbetets praktik.
Forskningsämne: Socialt arbete
Barnrätt och familjerätt
Forskargruppen samlar våra forskare som är aktiva inom barnrätt och familjerätt.
Forskningsämne: Juridik
Beatrice Melin
Forskargrupp Beatrice Melin
Forskningsämne: Cancer
Benoni Edin-forskargrupp
Ett övergripande mål med vår forskning är att klargöra de neuronala kontrollmekanismer som ger människan sin extraordinära förmåga att manipulera...
Bernt Eric Uhlin
Regulatory networks in commensal and pathogenic Escherichia coli
Beräkningsmatematik
Här hittar du mer information om vår forskargrupp inom beräkningsmatematik
Forskningsämne: Matematik
Beteendevetenskapliga mätningar
Området fokuserar på mätprocesser som kan ge värdefull information för individer, skolor och samhälle.
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Bethany van Guelpen
Forskargrupp Bethany van Guelpen
Forskningsämne: Cancer