Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

Forskning bedrivs ofta i grupper eller profilområden av forskare med gemensamma forskningsintressen. Grupperna kan vara tvärvetenskapliga och ha medlemmar från olika dicipliner och kan alltså finnas listade under en eller flera fakulteter.

A - Ö

Biogeokemi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Geovetenskap
Björn Schröder lab
Hur påverkar diet vår tarmflora? Och vilka konsekvenser har detta för slemhinnans barrärfunktion?
Brottsoffer i rättsväsendet
Forskargruppen samlar forskning inom brottsoffer i rättsväsendet.
Forskningsämne: Juridik
Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF)
CMTF är ett nätverk som kopplar samman forskargrupper från flera avdelningar vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Målet är att...
CHAMP
CHAMP är ett forskningsprojekt om utveckling av motorisk planeringsförmåga vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet. I detta forskningspro...
Changchun Chen
Syrgasdetektion
Forskningsämne: Molekylär medicin
Civilrättens fundament och enhet
Samlar forskare som vill utveckla civilrättens fundament och enhet.
Forskningsämne: Juridik
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
Forskningsämne: Cancer, Klinisk medicin
CogLing UmU
Ett nätverk av forskare med fokus på språk och kognition.
Forskningsämne: Språkvetenskap
CoLeadR
Forskargruppen CoLeadR bedriver forskning om ledarskap ur ett psykologiskt perspektiv. Gruppen består i huvudsak av medlemmar vid Institutionen för...
Constantin Urban
Vår grupp "Antifungal immunitet" är intresserad av de grundläggande processerna vid infektioner med patogena svampar. Vi kombinerar studier om hur...