Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

Forskning bedrivs ofta i grupper eller profilområden av forskare med gemensamma forskningsintressen. Grupperna kan vara tvärvetenskapliga och ha medlemmar från olika dicipliner och kan alltså finnas listade under en eller flera fakulteter.

A - Ö

Dan Hultmark grupp
Drosophila cellular innate immunity, and mechanisms of persistent viral infections
Daniel Marcellino-forskargrupp
Åldrande har stor inverkan på samhället och modern medicin. Konsekvenserna av en ökat åldrande population är en av de största utmaningarna i...
Daniel Säfström-forskargrupp
Det övergripande syftet med vår forskning är att förstå hur multimodal sinnesinformation (visuell, auditiv och taktil) används till att planera och...
Forskningsämne: Neurovetenskap
David Cisneros
Forskargrupp av David Cisneros
David Lindquist
Forskargrupp David Lindquist
Forskningsämne: Cancer
Debra Milton grupp
Bacterial small-talk
Deep Data Mining
Läs mer om forskningsgruppen Database and Data Mining.
Forskningsämne: Datavetenskap
Design Optimization
Läs mer om forskningsgruppen Design Optimization.
Forskningsämne: Datavetenskap
Digital fallprevention
Utveckla och utvärdera metoder för fallprevention för äldre personer.
Digital fysik
Läs mer om forskningsgruppen Digital fysik.
Forskningsämne: Fysik
Digital interaktion och design
Digitaliseringen möjliggör människa-maskin interaktion och interaktion mellan människor över stora geografiska avstånd. Digitalisering ger också...
Digital Media Lab (DML)
Digital Media Lab är ett nätverk av forskare, lärare, doktorander och forskarstuderande som utför forskning och lärande inom media och interaktions...
Digital rättsvetenskap
Forskargruppen arbetar kring mötet mellan rättsområden och ny teknik och tekniska innovationer.
Forskningsämne: Juridik