Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

Forskning bedrivs ofta i grupper eller profilområden av forskare med gemensamma forskningsintressen. Grupperna kan vara tvärvetenskapliga och ha medlemmar från olika dicipliner och kan alltså finnas listade under en eller flera fakulteter.

A - Ö

Felipe Cava grupp
Bacterial cell wall composition and its contribution to long-standing and emerging infectious diseases
FemHum
FemHum är en grupp humorforskare med en feministisk grundsyn. Våra forskningsområden är inom språkvetenskap, pedagogiskt arbete och fysikdidaktik.
Forskningsämne: Pedagogik, Språkvetenskap
Feministisk teknovetenskap
Inom forskargruppen för feministisk teknovetenskap använder vi oss av designorienterade och feministiska teorier för att utveckla kritiska perspekt...
Forskarskolan QRM, Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning.
En forskarskola och nätverk för utbildningsforskare med behov av kvantitativa metodkunskaper.
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Foundations of Language Processing
Läs mer om forskningsgruppen Foundations of Language Processing.
Forskningsämne: Datavetenskap
Francesca Aguilo
RNA-baserad genreglering av celldifferentiering och bröstcancer
Forskningsämne: Cancer
Freds- och konfliktstudier
Gruppen fokuserar på hur en hållbar fred kan byggas och hur en effektiv krishantering kan organiseras.
Fysisk aktivitet och fysisk förmåga vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL
Gruppen består av fysioterapeuter, ingenjörer, läkare och informatiker. Vi undersöker effekter av olika interventioner, för närvarande främst med...
Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)
Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)
Förskola och fritidshem – organisation, demokrati och hållbarhet
RECEUM bedriver forskning om förskola och fritidshem. Här hittar du mer information
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Gastrosektionen
Gastrosektionen vid Norrlands universitetssjukhus bedriver klinisk forskning kring leversjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom, funktionella...
Gemensamma Vägar
Umeå universitet, Nord universitet och Åbo akademi i Vasa har flera samarbeten inom det specialpedagogiska området. De tre lärosätena arrangerar i...
Gemma Atkinson
Functional evolution of (p)ppGpp-synthesising/hydrolysing stress response proteins and ABCF translation and antibiotic resistance factors
GENIAC
Inom forskningsprogrammet GENIAC har forskare intresserat sig för jämställdheten i akademin, för hur den kan undersökas och vad resultaten visar.