Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

Forskning bedrivs ofta i grupper eller profilområden av forskare med gemensamma forskningsintressen. Grupperna kan vara tvärvetenskapliga och ha medlemmar från olika dicipliner och kan alltså finnas listade under en eller flera fakulteter.

A - Ö

Juan Jiang
En fundamental fråga i motorisk kontroll är hur diskreta moduler för rörelser koordineras till kvalificerade motoriska akter, exempelvis som att...
Jürgen Schleucher
Biogeovetenskap.
Jörgen Johansson grupp
Stress regulatory mechanisms and RNA-mediated regulation in the bacterial pathogen Listeria monocytogen
Karin Nylander
Huvud- och halscancer
Forskningsämne: Cancer
Katharina Wulff grupp
Non-visual responses to natural daylight in human physiology and mental health
Kjell Grankvist
Metoder för att bryta cisplatinresistens hos tumörer
Forskningsämne: Cancer
Kommuner, regioner, offentlig verksamhet
Forskargruppen undersöker hur offentlig verksamhet drivs, styrs, utmanas och förändras.
Forskningsämne: Statsvetenskap
Komplexa system
Forskningsledare: Martin Rosvall. För mer information om gruppen och dess forskning gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsämne: Fysik
Kost och nutritionsbehandling
Forskningen bedrivs främst i samarbete med forskare inom det medicinska området.
Kristina Lejon
Betydelsen av B-celler i utveckling av Typ 1 diabetes
Kristoffer Sahlholm-forskargrupp
Vårt arbete fokuserar på G-proteinkopplade receptorer (GPCRer) och deras interaktioner med läkemedel, framförallt antipsykotika.
Forskningsämne: Molekylär medicin
Kritisk organisationsforskning - COS
Kritisk organisationsforskning vid Sociologiska institutionen.