"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arktisk kost, hälsa och hållbarhet

Forskargrupp Vi forskar om samband mellan kostmönster och hälsa i nordliga områden, med en särskild tyngdpunkt på data om traditionell kost insamlade i Arktiska delar av Sverige, dvs i Norrbotten och Västerbotten. Fyra av Förenta Nationernas globala hållbarhetsmål har en direkt koppling till kost.

Vår forskning utgår huvudsakligen från data som samlats in i samverkan mellan hälsomyndigheter och forskare i Västerbotten och Norrbotten sedan mitten av 1980-talet, närmare bestämt Västerbottens hälsoundersökningar och MONICA-projektet. Här finns kost-, livsstils- och hälsodata från mer än 100 000 unika individer. Genom att samköra kostdatabasen mot nationella hälsoregister undersökte vi hur kostvanor och kostmönster i norr samvarierar med risken att insjukna i eller dö av vanliga folksjukdomar, till exempel cancer och hjärt kärl-sjuklighet.

Data från Norrbotten och Västerbotten ingår också i det stora europeiska samarbetet för cancer- och nutritionsforskning (EPIC-projektet). I dessa samarbeten har forskare från Umeå universitet en viktig roll i att tolka resultat ur ett arktiskt perspektiv, även om vi inte har ledande roller i alla publikationer.

Vi deltar också i Arktiska samarbeten kring kost och hälsa bland majoritetsbefolkningar och urfolk, till exempel AMAP-projektet. Samer är Europas enda urfolk. För tjugo år sedan hade samer mindre risk att drabbas av cancer än icke-samer och samma förväntade livslängd som andra skandinaver. Traditionell samisk kost som kan ha betydelse för hälsan är bland annat kokkaffe, vilda bär, fisk och renkött. Förutom näringsperspektivet är traditionell mat också viktig att undersöka ur ett kulturellt-, självförsörjnings- och krisberedskapsperspektiv.

Forskningsledare

Lena Maria Nilsson
Projektledare, projektkoordinator, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 59

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Cancer, Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
Senast uppdaterad: 2022-04-06