Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Civilrättens fundament och enhet

Forskargrupp Vi arbetar med de gemensamma och grundläggande frågorna inom civilrätten i syfte att utveckla civilrättens fundament och enhet.

Bakgrund

Den svenska civilrätten präglas i dagsläget av fragmentering och särskild lagstiftning. Grundläggande frågor berörs i liten grad av lagstiftare, rättstillämpare och rättsvetare. Detta inverkar negativt på systematiken och enhetligheten. Dessutom faller många viktiga frågor utanför särskild lagstiftning, särskilt inom förmögenhetsrätten. I detta sammanhang finns ett behov av systematik och fokus på att utveckla civilrättens grundbegrepp och allmänna läror i syfte att utveckla civilrättens fundament och enhet. Vidare utmanas äldre nationella civilrättsliga synsätt av diton med europeiska och internationella inslag, vilket gör det nödvändigt att försöka förstå civilrättens fundament i en europeisk och global rättskultur. Sammantaget finns därför ett behov av att utveckla civilrättens fundament och enhet, dels för civilrätten som helhet, dels för särskilda frågor inom civilrätten.

Forskning

Forskningstemat samlar forskare, doktorander och lärare som på olika sätt arbetar med frågor kring civilrättens fundament, är intresserade av civilrättens enhet, eller som försöker förstå civilrättens fundament i en ny rättslig miljö.

Inom forskningstemat finns en grupp av forskare som särskilt arbetar med såväl civilrättsliga som offentligrättsliga aspekter av mark- och miljörättsliga frågor. Förutom den forskning som bedrivs inom ämnet så ansvarar forskarna för Sveriges enda magisterprogram i mark- och miljörätt.

Är ni intresserade av samarbete med oss så tveka inte att ta kontakt med oss.

Forskningsledare

Jan Leidö
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 92

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Juridik
Girjasdomen – ny pusselbit till forskningen

"Girjasdomen får jättestor betydelse för mitt jobb som forskare", säger Malin Brännström.