"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Civilrättsliga fundament

Bild: Inhousebyrån

Profilområde Inom temat civilrättsliga fundament samlas forskare och lärare med intresse för frågor med koppling till civilrätten i vid bemärkelse.

Civila relationer utvecklas och förändras i takt med samhällsutvecklingen och idémässiga skiftningar. I en föränderlig omvärld dyker ständigt nya tvistefrågor och aspekter upp i förhållanden mellan privaträttsliga subjekt. Människors rörlighet över nationsgränserna och rättens internationalisering skapar också nya rättsliga utmaningar. Under senare tid har frågor kring hur digitaliseringen påverkar rättsliga relationer stått i särskilt fokus.

Inom temat studeras och diskuteras svårbedömda tillämpningsfrågor samt analys av allmänna rättsprinciper. Därtill uppmärksammas frågor där rättslig reglering saknas eller är bristfällig samt övergripande frågor med koppling till systematisering av rätten.

Aktuell forskning

Inom temat bedrivs forskning inom såväl de traditionella som de moderna delarna av civilrätten. Pågående forskningsprojekt finns om civilrättsliga aspekter av ekonomiskt våld, obehörig användning av BankID, avskaffande av revisionsplikten i mindre bolag, om enskildas tillämpning av skattelag vid överlåtelse av bostad och konsekvenserna av den ekonomiska familjerättens dispositivitet i förhållande till skatterätten.

Kontaktperson

Ann-Sofie Henrikson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 67

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Juridik
Girjasdomen – ny pusselbit till forskningen

"Girjasdomen får jättestor betydelse för mitt jobb som forskare", säger Malin Brännström.

Senast uppdaterad: 2023-08-28