Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

A - Ö

Charlotte Häger
Rörelsekontroll efter stroke - kliniska och laboratoriebaserade utfallsmått och i relation till funktionell hjärnavbildning. U-motion lab
Civilrättens fundament och enhet
Samlar forskare som vill utveckla civilrättens fundament och enhet.
Forskningsämne: Juridik
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
Forskningsämne: Klinisk medicin
CogLing UmU
Ett nätverk av forskare med fokus på språk och kognition.
Constantin Urban
Vår grupp "Antifungal immunitet" är intresserad av de grundläggande processerna vid infektioner med patogena svampar. Vi kombinerar studier om hur...
Daniel Marcellino
Åldrande har stor inverkan på samhället och modern medicin. Konsekvenserna av en ökat åldrande population är en av de största utmaningarna i...
Database and Data Mining
Läs mer om forskningsgruppen Database and Data Mining.
Forskningsämne: Datavetenskap
David Lindquist
Forskargrupp David Lindquist
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Design Optimization
Läs mer om forskningsgruppen Design Optimization.
Forskningsämne: Datavetenskap
Didaktik, utvärdering och bedömning
Inom didaktisk forskning granskas och problematiseras undervisning och lärandeprocesser. Utvärderings- och bedömningsområdet, som har en lång...
Digital fysik
Läs mer om forskningsgruppen Digital fysik.
Forskningsämne: Fysik
Digital innovation
Inom detta center bedrivs studier av digitalisering och digital innovation inom näringsliv såväl som offentlig sektor.
Digital interaktion och design
Digitaliseringen möjliggör människa-maskin interaktion och interaktion mellan människor över stora geografiska avstånd. Digitalisering ger också...