Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

A - Ö

Design Optimization
Läs mer om forskningsgruppen Design Optimization.
Forskningsämne: Datavetenskap
Didaktik, utvärdering och bedömning
Inom didaktisk forskning granskas och problematiseras undervisning och lärandeprocesser. Utvärderings- och bedömningsområdet, som har en lång...
Digital fysik
Läs mer om forskningsgruppen Digital fysik.
Forskningsämne: Fysik
Digital innovation
Inom detta center bedrivs studier av digitalisering och digital innovation inom näringsliv såväl som offentlig sektor.
Digital interaktion och design
Digitaliseringen möjliggör människa-maskin interaktion och interaktion mellan människor över stora geografiska avstånd. Digitalisering ger också...
Digital rättsvetenskap
I forskargruppen ingår forskare som på olika sätt arbetar kring mötet mellan rätt och ny teknik och tekniska innovationer, till exempel...
Digital rättsvetenskap
Forskargruppen arbetar kring mötet mellan rättsområden och ny teknik och tekniska innovationer.
Forskningsämne: Juridik
Digital sociologi
Inom denna forskargrupp studerar vi hur människors användning av digital teknik påverkar identiteter, institutioner, beteenden och sociala...
Diskret matematik
The main area of research for the research group in Discrete Mathematics has been classical topics in the theory of graphs and hypergraphs. Here...
Forskningsämne: Matematik
Distributed systems
Läs mer om forskningsgruppen Distributed Systems.
Forskningsämne: Datavetenskap
EcoChange Umeå
Umeå universitet är värd för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.
Forskningsämne: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Enatomära tunna skikt och 2D-material
Forskningsledare: Hamid Reza Barzegar. Mer information om gruppen och dess forskning, gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsämne: Fysik
Erik Johansson
DNA-polymeras.
Eva Lundin
Ovarialcancer
Evolutionsbiologi
Läs mer om forskningsområdet Evolutionsbiologi
Forskningsämne: Biologi