Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

A - Ö

Erik Johansson
DNA-polymeras.
Eva Lundin
Ovarialcancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Evolutionsbiologi
Läs mer om forskningsområdet Evolutionsbiologi
Forskningsämne: Biologi
Fahad Sultan-forskargrupp
Mer information finns på engelska sidorna.
FemHum
FemHum är en grupp humorforskare med en feministisk grundsyn. Våra forskningsområden är inom språkvetenskap, pedagogiskt arbete och fysikdidaktik.
Forskningsämne: Pedagogik, Språkvetenskap
Feministisk teknovetenskap
Inom forskargruppen för feministisk teknovetenskap använder vi oss av designorienterade och feministiska teorier för att utveckla kritiska perspekt...
Foundations of Language Processing
Läs mer om forskningsgruppen Foundations of Language Processing.
Forskningsämne: Datavetenskap
Francesca Aguilo
RNA-based gene regulation of cell fate and breast cancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Freds- och konfliktstudier
Gruppen fokuserar på hur en hållbar fred kan byggas och hur en effektiv krishantering kan organiseras.
Fängslande interaktion (i2Lab)
Forskningsgruppens huvudfokus finns inom området Immersive Interaction (interaktionsimmersion). En intelligent miljö baserad runt användarcentrerad...
Förskola och fritidshem – organisation, demokrati och hållbarhet
RECEUM bedriver forskning om förskola och fritidshem. Här hittar du mer information
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Gastrosektionen
Gastrosektionen vid Norrlands universitetssjukhus bedriver klinisk forskning kring leversjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom, funktionella...
Gemensamma vägar
Umeå universitet, Nord universitet och Åbo akademi i Vasa har flera samarbeten inom det specialpedagogiska området. De tre lärosätena arrangerar i...