Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

A - Ö

Foundations of Language Processing
Läs mer om forskningsgruppen Foundations of Language Processing.
Forskningsämne: Datavetenskap
Francesca Aguilo
RNA-based gene regulation of cell fate and breast cancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Freds- och konfliktstudier
Gruppen fokuserar på hur en hållbar fred kan byggas och hur en effektiv krishantering kan organiseras.
Fängslande interaktion (i2Lab)
Forskningsgruppens huvudfokus finns inom området Immersive Interaction (interaktionsimmersion). En intelligent miljö baserad runt användarcentrerad...
Förskola och fritidshem – organisation, demokrati och hållbarhet
RECEUM bedriver forskning om förskola och fritidshem. Här hittar du mer information
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Gastrosektionen
Gastrosektionen vid Norrlands universitetssjukhus bedriver klinisk forskning kring leversjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom, funktionella...
Gemensamma vägar
Umeå universitet, Nord universitet och Åbo akademi i Vasa har flera samarbeten inom det specialpedagogiska området. De tre lärosätena arrangerar i...
Gruppen för optisk frekvenskamsspektroskopi
Forskningsledare: Aleksandra Foltynowicz Matyba. För mer information om gruppen och dess forskning gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsämne: Fysik
Gunilla Olivecrona
Studier av spjälkning av fetter i human plasma med lipoproteinlipas
Gunilla Stenberg
Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP)
Helena Edlund
Insulinproducerande cellers funktion
Forskningsämne: Molekylär medicin
Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Forskargruppen är en sammanslutning av forskare aktiva inom utbildningshistoria och historiedidaktik.
Forskningsämne: Historia