Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

A - Ö

Freds- och konfliktstudier
Gruppen fokuserar på hur en hållbar fred kan byggas och hur en effektiv krishantering kan organiseras.
Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)
Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)
Fängslande interaktion (i2Lab)
Forskningsgruppens huvudfokus finns inom området Immersive Interaction (interaktionsimmersion). En intelligent miljö baserad runt användarcentrerad...
Förskola och fritidshem – organisation, demokrati och hållbarhet
RECEUM bedriver forskning om förskola och fritidshem. Här hittar du mer information
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Gastrosektionen
Gastrosektionen vid Norrlands universitetssjukhus bedriver klinisk forskning kring leversjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom, funktionella...
Gemensamma vägar
Umeå universitet, Nord universitet och Åbo akademi i Vasa har flera samarbeten inom det specialpedagogiska området. De tre lärosätena arrangerar i...
Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP)
Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP)
Gruppen för optisk frekvenskamsspektroskopi
Forskningsledare: Aleksandra Foltynowicz Matyba. För mer information om gruppen och dess forskning gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsämne: Fysik
Gunilla Olivecrona
Studier av spjälkning av fetter i human plasma med lipoproteinlipas
Helena Edlund
Insulinproducerande cellers funktion
Forskningsämne: Molekylär medicin
Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Forskargruppen är en sammanslutning av forskare aktiva inom utbildningshistoria och historiedidaktik.
Forskningsämne: Historia