Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

A - Ö

Hälsa
Hur påverkas vår hälsa på individ och samhällsnivå av den mat vi äter?
Ignacio Mir-Sanchis
Antimikrobiell resistens.
Inbyggda System Grupp (ESL)
Inbyggda System Gruppen (ESL) är en forskargrupp vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Vårt forskningsområde är inbyggda system med...
Individ och samhälle
Vi forskar kring matens betydelse i relation till individen och samhället
Ingeborg Nilsson
UME-ACT Aktiviteter bland äldre
Insatser, Missbruk, Utvärdering (IMU)
Forskar om vad olika insatser består av, hur de förmedlas, uppfattas och vad de resulterar i
Forskningsämne: Socialt arbete
Intelligent Robotics
Läs mer om forskningsgruppen Intelligent Robotics.
Forskningsämne: Datavetenskap
Interactive and Intelligent Systems
Läs mer om forskningsgruppen Interactive and Intelligent Systems.
Forskningsämne: Datavetenskap
Internationalisering, migration och diversitet
Fokus på konsekvenserna av globalisering och ökad internationalisering för vardagsliv och erfarenheter
Forskningsämne: Socialt arbete
Internet of Things
I vår omvärld kopplas allt fler saker upp och sensorer bäddas in produkter för att i realtid samla data. Denna utveckling går under olika benämning...
Forskningsämne: Informatik
Irina Golovleva
Behandling av ärftliga näthinne-och hornhinne-sjukdomar
Johan Hultdin
Vitamin D in bladdercancer