Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

A - Ö

Logic and Applications
Läs mer om forskningsgruppen Logic and Applications.
Forskningsämne: Datavetenskap
Ludmilla Morozova-Roche
Amyloidbildning i ex vivo och in vitro-material.
Lärande
Profilområde Lärande spänner över ett brett fält inom utbildningsvetenskap
Lärande och IKT
Forskargruppen Lärande och IKT (LICT) vid Pedagogiska institutionen har under nästan 15 års tid fokuserat på frågor som rör implementering,...
Magnus Hultdin
Tumörbiologiska och prognostiska faktorer vid endometriecancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Maréne Landström
TGF-beta signaling- Tumor biology in prostate cancer
Marin ekologi
Läs mer om forskningsområdet Marin ekologi
Forskningsämne: Ekologi
Martin Rutegård
Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer
Matematisk ekologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Ekologi
Matematisk modellering och analys
Mathematical modeling and analysis are cross-cutting subjects in which sophisticated mathematical and computational tools are applied to study...
Forskningsämne: Matematik
Matrix Computations with Applications
Läs mer om forskningsgruppen Matrix Computations with Applications.
Forskningsämne: Datavetenskap
Michael Dimitriou
Information om gruppen finns enbart på engelska.
Mikael Wiberg
Vår forskargrupp använder sig av vävnadsnybildande principer för att öka förståelsen för hur perifera nervskador och ryggmargskador kan repareras.
Miljö- och naturresurspolitik
Läs mer om den forskning som bedrivs i gruppen.
Forskningsämne: Statsvetenskap
Monica Holmberg
Genetiska och funktionella studier av ärftliga neuromuskulära sjukdomar