Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Gastrosektionen

Gastrosektionen vid Norrlands universitetssjukhus bedriver klinisk forskning kring leversjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom, funktionella mag-tarmsjukdomar och transtyretinamyloidos. Den aktuella forskningen fokuseras på cancerrisk vid autoimmun leversjukdom, alkohol och metabola faktorers inverkan på levern, betydelsen av låggradig inflammation i mag-tarmkanalen samt patogenes, diagnostik och behandling av transtyretinamyloidos.

Gruppen deltar också i ett antal kliniska läkemedelsprövningar.

Forskningsledare

Mårten Werner
Överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 00 00