"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Mårten Werner - leverforskning

Forskargrupp Vår grupp arbetar mot leversjukdomar inbegripande levercancer.

Vår forskning fokuseras på cancerrisk vid autoimmun leversjukdom, alkohol och metabola faktorers inverkan på levern, betydelsen av låggradig inflammation i mag-tarmkanalen samt patogenes, diagnostik och behandling av transtyretinamyloidos.

Leverforskning begriper olika leversjukdomar, levercancer och screening för levercancer. Vår grupp har tidigare två arbeten om levercellscancer.

Vi arbetar nu inom cancerområdet, vidare mot ett fördjupat arbete om levercellscancer och autoimmun hepatit samt om hur patienter med levercellscancer hittas och hur vi kan få fler att hittas i tid innan tumören vuxit sig för stor.

Gruppen deltar också i ett antal kliniska läkemedelsprövningar.

Gastrosektionen vid Norrlands universitetssjukhus bedriver klinisk forskning kring leversjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom, funktionella mag-tarmsjukdomar och transtyretinamyloidos.

Forskningsledare

Mårten Werner
Överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 00 00

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Cancer, Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Klinisk medicin
Senast uppdaterad: 2024-01-17