"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

GEPaSH

Forskargrupp Forskargruppen studerar effekterna av träning, fysisk aktivitet och mognad på fysisk prestation, motivation och fysiologisk respons hos barn och vuxna.

GEPaSH: Growth, Exercise, Physical activity & Sustainable Health

Barn är inte så aktiva som de borde vara. Forskningen visar att nedgången

och ointresset för måttlig och kraftig fysisk aktivitet minskar kontinuerligt efter sex års ålder. Konsekvenserna av icke-pedagogisk skärmtid, stillasittande fritidsaktiviteter och begränsad tid som spenderas i fysiska aktiviteter som förbättrar muskelkonditionen kommer att ha negativa effekter på barnens hälsa. För att aktivera denna generation av flickor och pojkar som är svagare och långsammare än tidigare generationer krävs mer än att bara informera att barn behöver röra sig mer och komma fram med riktlinjer för fysisk aktivitet.

Vår grupp är en tvärvetenskaplig grupp som siktar på att undersöka kombinationen av mognad och träningseffekter på barns metabolism, hormonella profil samt motivation. Vidare siktar vi på att undersöka om följsamhet till fysisk aktivitet och träning påverkas av mognad.

Gruppens mål är att

  1. bidra till utformning av nya riktlinjer för fysisk aktivitet hos barn,
  2. upplysa träningseffekterna på barns metabolism samt fysiologiska och hormonella profil,
  3. minska skaderisker hos prepubertala och pubertala barn genom att utveckla evidensbaserade träningsprogram.

Forskningsledare

Apostolos Theos
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 19

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Idrottsforskning, Klinisk medicin
Senast uppdaterad: 2024-04-02