"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt - Hälsa och miljö

Stress- och sömnskolor – Studentledd och kostnadseffektiv behandling av stress- och sömnproblematik genom E-hälsa (HUSS-E)
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 september 2021 till 31 augusti 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Upplevelser, reaktioner och agerande i tidig fas av covid-19 pandemin
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 mars 2020 till 1 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stress- och sömnskolor – Studentledd och kostnadseffektiv behandling av stress- och sömnproblematik (HUSS-I)
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Behandling för kemisk intolerans och ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förklaringsmodeller för stress- och sömnproblematik (HUSS-F)
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av bullerexponering och hälsa över tid hos närboende vid nya trafikleder
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Återanvändning av avloppsvatten i länder med vattenbrist - utmaningar och möjligheter
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ultrafina partiklar från transportfordon och dess effekter på hjärnan
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Människors dagliga resande
Tid 1 februari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sambandet mellan oxidativ stress, upplevd stress och exponering i byggnadsrelaterad ohälsa
Forskningsområde: Miljökemi, Psykologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Luftföroreningars effekt på demens och kognition
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Luftföroreningar och demens
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
VIPVIZA
Tid 29 april 2013 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Miljöhälsostudien i Västerbotten
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2018-12-07