Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Fällman Lab

Forskargrupp Gruppen forskar om molekylära mekanismer involverade i bakteriell uthållighet i värdvävnad.

Min forskargrupp studerar mekanismer vid bakteriella gastrointestinala infektioner, både ur bakterie- och värdsynpunkt. Vi har gjort banbrytande upptäckter om molekylära mekanismer bakom Yersinia-resistens mot faagocytos där vi identifierade och karakteriserade värdcellens målproteiner för virulenseffektorn YopH.

Labbet låg bakom konstaterandet att subletala doser av Yersinia resulterar i ihållande infektion hos möss. Det aktuella arbetet med detta innefattar studier av bakteriell anpassning och immunförsvarsmekanismers roll med hjälp av transkriptomiska och proteomiska analyser. Andra projekt involverar metabolomik som potentiella praktiska tillämpningar vid diagnos och antibiotikaresistensbestämningar.

Gruppen deltar i studier av effektortranslokation av typ tre utsöndringssystem (T3SS) där vi tillsammans med Wolf-Watz-labbet visade den alternativa mekanismen för T3SS-leverans från bakterieytan. Fällman-gruppen fokuserar på virulenseffektorernas omedelbara verkan på immunceller och de visade nyligen den mekanism genom vilken effektorn YopK leder T3SS-leverans, som krävs för en produktiv infektion. De har också visat att makrofager och dendritiska celler påverkas olika av antifagocytiska virulenseffektorer och att det förlitar sig på den värdcellerkännande mekanismen.

Läs mer om forskningen på MIMS hemsida

Forskningsledare

Maria Fällman
Forskare, professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 41

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi

Forskningsområde

Infektionsbiologi
MIMS Spotlight serie: Nóra möter postdoktor Barbara Forró

Barbaras mål var att arbeta med bioinformatik, programmering, sekvensdataanalyser i en internationell miljö.

Nya vägar till måltavlor för framtida antibiotika

Maria Fällmans och Kemal Avicans idé blev ett tvärvetenskapligt projekt i samarbete med Icelab.

Bakteriers beteende studeras i jakt på nya antibiotika

Maria Fällman och hennes kollegor studerar två tarmbakterier som modellorganismer för persistenta infektioner.