Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Fällman Lab

Forskargrupp Vår forskning syftar till att förstå molekylära mekanismer bakom bakteriers förmåga att anpassa sig till olika miljöer. De olika och komplexa vägarna som är involverade i anpassning är attraktiva som mål för nya antimikrobiella medel.

Fällman lab låg bakom upptäckten att subletala doser av Yersinia resulterar i långvarig infektion hos möss med associerad omprogrammering av bakteriens genuttryck. Detta involverar nedreglering av klassiska virulensgener och uppreglering av gener som är viktiga för anpassning till extern stress. Musinfektionsmodeller av Yersinia pseudotuberculosis och Salmonella enterica Typhimurium är vanliga experimentella modeller.

Nuvarande fokus ligger på genreglering som är avgörande för etablering och upprätthållande av infektion i värdvävnad, vilket involverar bakteriella anpassningsmekanismer som är avgörande för upprätthållande av infektion. Metodologiska tillvägagångssätt involverar transkriptomanalyser i kombination med klassiska molekylärbiologiska metoder och olika bakteriella funktionsstudier. Gruppen har utvecklat avancerade metoder för RNA-extraktion och genexpressionsanalyser in vivo. Dataanalyser utökas nu till att omfatta analyser av heterogent genuttryck och systembiologi-och maskininlärnings-metoder för att lösa komplexitet.

Ett annat intresse i gruppen är reglering av och molekylär mekanism bakom induktion av uttryck och translation av gener på Yersinia-virulensplasmiden, med efterföljande virulenseffektortranslokation av typ III-sekrektionsystemet (T3SS). Tillsammans med Wolf-Watz lab demonstrerades tidigare den alternativa mekanismen för T3SS leverans från bakterieytan. Aktuellt arbete fokuserar på de molekylära mekanismerna bakom på-/avbrytaren för uttryck och translokation av T3SS samt andra regulatoriska mekanismer involverade i virulensinduktion.

Mer information:

Läs mer om Maria Fällmans forskning på MIMS webbplats

Fällman lab

Forskningsledare

Maria Fällman
Forskare, professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 41

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi

Forskningsområde

Infektionsbiologi
MIMS Spotlight serie: Nóra möter postdoktor Barbara Forró

Barbaras mål var att arbeta med bioinformatik, programmering, sekvensdataanalyser i en internationell miljö.

Nya vägar till måltavlor för framtida antibiotika

Maria Fällmans och Kemal Avicans idé blev ett tvärvetenskapligt projekt i samarbete med Icelab.

Bakteriers beteende studeras i jakt på nya antibiotika

Maria Fällman och hennes kollegor studerar två tarmbakterier som modellorganismer för persistenta infektioner.