"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Elin Berge

Nano for energy

Forskargrupp Syntes och karakterisering av olika typer av nanomaterial.

I forskargruppen arbetar vi med syntes, karakterisering av olika typer av nanomaterial, inklusive både kolnanostrukturer som grafen, kolnanorör och fullerener men även nanopartiklar och lågdimensionella nanomaterial bestående av legeringar av övergångsmetalloxider och ädelmetallegeringar.

Vi är intresserade av både grundläggande förståelse för tillväxt och strukturella egenskaper, liksom grundläggande förståelse för fysiokemiska materialegenskaper som elektriska, termiska och optiska egenskaper. Vi implementerar nanomaterialen i olika enheter för energitillämpningar, särskilt bränsleceller, elektrolysatorer och solceller.

Mer information:

Mer information om forskargruppens verksamhet finns här 

Vi samarbetar med dessa gruppledare:

Ludvig Edman, professor
Eduardo Gracia, universitetslektor
Hamid Barzegar, första forskningsassistent
Tiva Sharifi, postdoktor på repatriering

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för Fysik

Forskningsområde

Fysik, Materialvetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet, Vinnova, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Energimyndigheten

Externa finansiärer

VR-miljoner till forskning i naturvetenskap och teknik

Vetenskapsrådet delar ut drygt 72 miljoner kronor till forskningsprojekt inom naturvetenskap och teknik.

Guldsfär möjliggör optisk analys av material till solfångare

Fysik och Absolicon har köpt in en guldsfär som förbättrar mätningar av optiska egenskaper i receivers.

Fem frågor till vätgasforskaren Thomas Wågberg

Vätgas skulle kunna få en av nyckelrollerna i vår energiomställning och intresset ökar.

Senast uppdaterad: 2018-12-05