"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rasism, nationalism, etnicitet och migration

Medlemmar

Andrea Bohman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 23
Maureen A. Eger
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 20
Åsa Gustafson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 15
Mikael Hjerm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 17
Samuel Merrill
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 82
Jeffrey Mitchell
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 13
Ulrika Schmauch
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 88

Forskningsprojekt

Att nysta upp diskrimineringsupplevelser i Europa: Analys av flera marginaliserade grupper ur ett komparativt perspektiv
Diskriminering är ett otroligt komplext problem i Europa, eftersom det i varje land finns flera grupper som upplever diskriminering inom olika...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Att pekas ut som utsatt område: Effekter på grannskapsnivå avseende hälsa, kriminalitet och tillit
Polisen har tagit fram kriterier för- och en lista över utsatta områden med målsättningen att hantera en del av de negativa problem som skapas av...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Toleransens natur och konsekvenser
Medan tolerans anses nödvändigt för att uppnå och upprätthålla demokrati, har forskningen om tolerans länge präglats av en rad oklarheter. Både...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Senast uppdaterad: 2024-05-06