"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Thomas Borén lab

Forskargrupp Min grupp forskar om Helicobacter pylori, vidhäftning och patho-anpassning.

Helicobacter pylori-infektion orsakar kroniskt aktiv gastrit och magsår. I västvärlden utvecklar 10 procent av människor (22 000 000 individer) magsår. Dessutom är H. pylori-infektion tätt korrelerad med utvecklingen av magcancer med >500 000 mortaliteter/Y och, H. pylori har definierats som cancerframkallande av WHO.

Gruppen studerar protein-kolhydratinteraktioner som förmedlar vidhäftning av H. pylori till magvävnad. Vi fokuserar på Blood Group Antigen Binding Adhesin, BabA, som är nyckelspelarens fästprotein som riktar sig mot H. pylori som binder till magslemhinnan. Bakteriell vidhäftning förmedlas av hög affinitet (stark) bindning till kolhydrater som ABO-antigener (visas av det gemensamma ABO-blodgruppssystemet).

Våra senaste resultat visar anpassning av H. pylori till förändringar i slemhinnans glykosyleringsmönster och dessutom anpassning till ABO-fenotyper i lokalbefolkningen.

Publikationer

Publikationslista i PubMed

Forskningsledare

Thomas Boren
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 60

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Forskningsområde

Cancer, Infektionsbiologi, Molekylärbiologi och genetik
80 nya EU-miljoner till Umeåforskare

Arton forskningsprojekt får medel från EU för att bidra med ny kunskap inom allt från hälsa till AI.

Nya Cancerfondsmiljoner till Umeå

Forskning vid Umeå universitet får totalt 21,7 miljoner kronor i Cancerfondens tilldelning hösten 2021.

Senast uppdaterad: 2023-12-07