"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Zoologi och etologi

Reportage och porträtt

Gäddor som anpassar sig

Anpassningsförmåga kan bli avgörande för Östersjögäddans överlevnad.

Från forskning till praktisk handling

Åke Bengtsson, styrelseledamot inom EcoChange, ser vikten av kopplingen mellan myndigheter och forskning.

Senaste projekten

Stora eller små fiskar för fiske? Effekter av ontogenetiska habitatsskiften och flaskhalsar i rekrytering
Forskningsområde: Biologi, Ekologi, Zoologi och etologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sympatrisk artbildning hos sik
Forskningsområde: Biologi, Ekologi, Zoologi och etologi
Tid 1 januari 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur påverkar klimatet samspelet mellan olika fiskarter?
Forskningsområde: Biologi, Ekologi, Zoologi och etologi
Tid 1 januari 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt