"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur påverkar klimatet samspelet mellan olika fiskarter?

Forskningsprojekt .

Ett varmare klimat innebär att arter som gädda, abborre och mört kan spridas sig till sjöar som ligger på högre höjd och längre norrut. I detta projekt studerar vi hur denna spridning påverkar de arter som idag lever i dessa sjöar. Det handlar främst om laxartade fiskar som öring, röding, harr och sik.

Projektansvarig

Göran Englund
Professor emeritus
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 28

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2010-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Biologi, Ekologi, Zoologi och etologi

Externa finansiärer

Formas
 • Projektmedlemmar

  Externa projektmedlemmar

  Anders Finstad
  Professor, Norwegian University of Science and Technology, NTNU University Museum, Trondheim
  E-post
  E-post
  Gunnar Öhlund Forskare, SLU
  E-post
  E-post
  Raoul Marie Couture Research Associate Professor, Earth and Environmental Sciences, University of Waterloo, Canada
  E-post
  E-post

Projektbeskrivning

Ett varmare klimat har direkta effekter på samspelet mellan fiskarter eftersom olika arter föredrar olika temperatur. Uppvärmningen leder också till olika indirekta effekter. En viktig sådan är att den ökade terrestra produktionen ger en större transport av brunfärgade humusämnen från terrestra till akvatiska system. En sådan brunifiering påverkar fiskarnas möjlighet att jaga med synen men också fysikaliska och kemiska faktorer som temperaturskiktning och syrgasförhållanden.

I detta projekt använder vi empiriska data för undersöka under vilka förhållanden olika arter kan samexistera. Tex har vi visat att öring och gädda bara samexisterar i stora sjöar, om dom inte är mycket kalla. Just nu arbetar vi med modeller av samexistensen mellan röding och gädda. Här finner vi att rödingen måste ha tillgång till kalla, djupa och klara sjöar för att samexistera gädda.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2020-03-10