"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Madeleine Ramstedt

Miljöbiofilmer

Forskningsprojekt Bakteriella beläggningar (så kallade biofilmer) bildas överallt i vår miljö och fyller en viktig funktion i vårt ekosystem. I detta projekt undersöker vi hur dessa bakteriella samhällen ser ut och fungerar. Vi undersöker även hur de påverkas av och påverkar olika typer av miljögifter.

.

Projektansvarig

Madeleine Ramstedt
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 28

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi

Projektbeskrivning

Biofilmer i miljön består ofta av komplexa mikrobiella samhällen där olika bakterier, alger och andra mikroorganismer samverkar. När dessa samhällen exponeras för miljögifter kan flera olika typer av interaktioner ske. Biofilmerna kan bryta ner eller omvandla miljögifterna, den mikrobiella  sammansättningen kan förändras, och biofilmerna kan även fungera som uppsamlingsytor för olika typer av substanser. Vad som sker beror av många olika samtidiga processer. I de pågående projekten undersöker vi dessa processer och försöker bygga kunskap om vilken roll bakteriella biofilmer har i miljögifters kretslopp i naturen. 

I dagsläget bedriver vi två projekt som behandlar biofilmer i miljön. Ett med fokus på hur biofilmer interagerar med läkemedel i vattendrag och det andra med fokus på hur biofilmer bidrar till metylering av kvicksilver.

Finansiering:

Pågående projekt finansieras av Formas, Umeå universitet och Kempestiftelsen

Projektpartners:

Projektet som har fokus på läkemedel i miljön utförs i samarbete med Jeker Fick vid Umeå universitet och med Mette Burmølle vid Köpenhamns universitet i Danmark. Projektet som studerar hur biofilmer metylerar kvicksilver utförs i samarbete med Erik Björn vid Umeå universitet.

Publikationer på temat:

2021. Do environmental pharmaceuticals affect the composition of bacterial communities in a freshwater stream? A case study of the Knivsta river in the south of Sweden

2023. Methylmercury formation in biofilms of Geobacter sulfurreducens

2023, Biochemical characterization and mercury methylation capacity of Geobacter sulfurreducens biofilms grown in media containing iron hydroxide or fumarate

 

Senast uppdaterad: 2024-01-25