"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arbete och etnicitet

Forskningsprojekt Hur får unga med och utan invandrarbakgrund tillträde till arbetsmarknaden? I detta projekt analyseras bl a på vilket sätt lärare och arbetsförmedlare guidar unga människor i deras försök att få tillträde till arbetsmarknaden.

Projektets syften är: 1. Att undersöka de sätt på vilka unga män och kvinnor med olika bakgrund upplever att de bemöts av de personer (s.k. facilitators) som agerar för att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden. 2. Att undersöka de sätt på vilka facilitators upplever unga människor och de strategier de använder för att hjälpa dem att få tillträde till arbetsmarknaden. 3. Att undersöka de sätt på vilka institutionella/strukturella omständigheter och individuella handlingar genomkorsar varandra.

Projektansvarig

Nora Räthzel
Professor
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2002-01-02 2004-12-31

Finansiering

FAS, 2003-2004: 1 872 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Genusvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap

Projektbeskrivning

Projektets syften är:

1. Att undersöka de sätt på vilka unga män och kvinnor med olika bakgrund upplever att de bemöts av de personer (s.k. facilitators) som agerar för att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden.

2. Att undersöka de sätt på vilka facilitators upplever unga människor och de strategier de använder för att hjälpa dem att få tillträde till arbetsmarknaden.

3. Att undersöka de sätt på vilka institutionella/strukturella omständigheter och individuella handlingar genomkorsar varandra.

A longer description can be found in the English version.

Ämne: sociologi, etnicitet, genus
Senast uppdaterad: 2023-03-29